МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Економічний факультет

Економічний факультет – провідний факультет університету, створений у 1993 році. Його засновником та першим деканом був кандидат фізико-математичних наук, академік Беднарчук Дмитро Йосипович.

Свою історію факультет розпочав із підготовки фахівців двох спеціальностей – «Фінанси і кредит» та «Менеджмент організацій». Під керівництвом першого декана факультет розвивався в руслі комп’ютеризації, наповнення навчальних планів сучасними дисциплінами, що сприяло оволодінню студентами інформаційними технологіями у сфері управління та фінансів.

 

Декан факультету - Артюшок Костянтин Андрійович

Становлення і розвиток економічного факультету супроводжується формуванням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, зміцненням матеріально-технічної бази, удосконаленням навчально-виховного процесу та покращенням умов навчання студентів.

За роки існування факультету на його кафедрах було ліцензовано підготовку фахівців за усіма освітніми рівнями та відкрито десять спеціалізацій і спеціалізованих програм підготовки.

Із 2012 року розпочалася підготовка бакалаврів за напрямом «Маркетинг», а з 2017 року – магістрів за спеціальністю «Економіка».

Від початку освітньої діяльності на факультеті підготовлено більше п’яти тисяч менеджерів-економістів та економістів-фінансистів вищої кваліфікації. Упродовж цього періоду більше десяти викладачів кафедр факультету захистили дисертації і отримали вчений ступінь кандидата та доктора економічних наук.

У своїй професійній діяльності викладачі факультету впроваджують сучасні технології навчання: ділові ігри, тренінгові програми, моделювання виробничих ситуацій, захист бізнес-проектів.

У межах комплексної наукової теми факультету – «Фінансово-економічні та управлінські механізми регулювання розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер: 0118U001562) професорсько-викладацьким складом готуються і публікуються наукові праці у збірниках вищих навчальних закладів: Університету прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина), Барановицького державного університету (Республіка Білорусь), Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського (Республіка Польща), Вищої соціально-економічної школи в Срьоде Великопольськой (Республіка Польща) та ін.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців галузі менеджменту, маркетингу, економіки та фінансів створено потужну навчально-матеріальну базу, яка відповідає вимогам вищої школи і дозволяє органічно поєднати теоретичну і практичну частини навчального процесу.

Система освітньої діяльності факультету спрямована на те, щоб сучасний фахівець досконало володів мистецтвом управління колективом, умів на практиці застосувати сучасні концепції і принципи господарювання, був знайомий з новітніми інформаційними технологіями, вільно орієнтувався у сучасній економічній ситуації.

Студенти економічного факультету є постійними учасниками науково-практичних конференцій, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з проблем здійснення економічних реформ в Україні, розвитку банківської системи, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, трансформації відносин власності, займаючи призові місця.

Після закінчення навчання студенти факультету успішно працюють на посадах керівників підприємств та установ; менеджерів підприємств; керівників виробничих, фінансових, економічних підрозділів; викладачів вищих та середніх навчальних закладів; державних службовців різних рангів.