МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології створена на базі кафедри іноземних мов (наказ № 01/59-ОД від 01.09.2003р.). Завідувач кафедри – Завальнюк Андрій Ростиславович– кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, стипендіат університету Халле-Віттенберг та навчально-виховних закладів імені А.-Г.Франке (м.Халле, Німеччина). Автор монографії, 4 навчально-виховних посібників, понад 30 наукових статей у галузі іноземної філології та історії педагогіки Німеччини.

У штаті кафедри працюють 6 викладачів: 4 кандидати наук,  доценти, 1 старший викладач-магістр та 1 викладач, а також 2 викладачі-сумісники.  Лекційні курси з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін читають доценти: Завальнюк А.Р., Завальнюк В.В., Будз І.Ф., Гришкова Н.В., Скребкова М.А., та Попова Д.А. Старший викладач Поченюк Я.В.  успішно працює над дисертаційним дослідженням. Доцентом кафедри Скребковою М. А. видано 7 навчально-методичних посібників, 6 з яких отримали Гриф МОН України.

Кафедра романо-германської філології забезпечує викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальностей "Українська мова, література та іноземна мова", "Початкове навчання та іноземна мова", "Мова та література (англійська, німецька)", "інформатика з поглибленим вивченням іноземної мови". Читаються дисципліни “Вступ до романо-германського мовознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька)”, “Основи мовленнєвої комунікації”, “Шкільний курс методики викладання іноземної мови”, “Лексикологія”, “Історія мови”, “Стилістика”, “Теоретична фонетика”, “Теоретична граматика”, “Теорія та практика перекладу з першої мови”, “Практика технічного перекладу”, “Інформаційні технології вивчення іноземних мов”, “Практика усного та писемного мовлення”, “Практична фонетика”, “Практична граматика”, “Практичний курс іноземної мови (англійська, німецька, французька)”, “Країнознавство”, “Теоретичний курс іноземної мови (англійська, французька)”, “Історія та культура країни, мова якої вивчається”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Література країни, мова якої вивчається”, “Сучасні технології вивчення іноземних мов”, “Основи теорії та практики перекладу”, а також спецкурси іноземної мови.

Кафедра з моменту її утворення інтенсивно долучилася до роботи історико-філологічного факультету, співпрацюючи з спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів як в Україні, так і за її межами, з кафедрами Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Волинського державного університету, Університету м.Ніредхаза, Університету ім. Яноша Кодолані (Угорщина), Інституту міста Антверпен (Бельгія), Університету м. Хайфа (Ізраїль), а також з Корпусом миру (США) та фондом ім. Роберта Боша (Німеччина). Співпраця з вищезгаданими навчальними закладами здійснюється в рамках договорів, укладених на рівні університету.

На кафедрі підготовлено і видано 12 навчально-методичних посібників та підручників, більше ніж 25 методичних рекомендацій та вказівок, в межах комплексної наукової теми кафедри опубліковано більше ніж 120 статей викладачів та 15 наукових статей студентів.

Викладачами кафедри розроблені навчальні робочі програми та навчально-методичні комплекси (НМК) зі всіх спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін з урахуванням змін у програмах дисциплін та змісті підручників. Програми та комплекси враховують нові наукові досягнення, методологічні орієнтації наукових підходів, найсучасніші теоретичні розробки вчених.

Кафедра романо-германської філології співпрацює зі школами та органами народної освіти напряму реалізації університетської ступеневої системи освіти.

https://www.customjerseysmaker.com/ https://www.customfootballjerseys.net/