МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології є випусковою кафедрою, здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності «Мова і література (англійська)».

Завідувач кафедри – Завальнюк Андрій Ростиславович– кандидат педагогічних наук, доцент, стипендіат університету Халле-Віттенберг та навчально-виховних закладів імені А.-Г.Франке (м.Халле, Німеччина),  автор понад 30 наукових статей у галузі іноземної філології та історії педагогіки Німеччини.

У штаті кафедри працюють 5 викладачів:  4 кандидати наук,  доценти (Завальнюк А. Р., Завальнюк В. В., Гришкова Н. В., Будз І. Ф.), 1 старший викладач (Поченюк Я. В.), а також 4 викладачі-сумісники (доц. Кочмар Д. А., доц. Скребкова М. А., доц. Смерчко А. А., в. Тарасюк Т. В.)

 Доцент  Будз І.Ф. та ст. в. Поченюк Я. В. є сертифікованими експертами ESOL рівня С1.

Кафедра романо-германської філології забезпечує викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін “Вступ до германського мовознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Ділова іноземна мова” “Лексикологія”, “Історія мови”, “Стилістика”, “Теоретична фонетика”, “Теоретична граматика”, “Теорія та практика перекладу”, “Практика усного та писемного мовлення”, “Практична фонетика”, “Практична граматика”, “Практичний курс іноземної мови”,  “Література країни, мова якої вивчається” та ін.