МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють у межах комплексної теми університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0106u002439), наукової теми історико-філологічного факультету «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти» і теми кафедри української мови та літератури «Актуальні проблеми вивчення мови та літератури в школі та ВНЗ» (науковий керівник – проф. Назарець В.М.).

Кафедра української мови та літератури забезпечує навчальний процес на денному та заочному відділені факультетів університету. Викладачі кафедри читають курси української літератури, зарубіжної літератури, вступу до літературознавства, теорії літератури, фольклору, дитячої літератури, виразного читання, риторики, ораторського мистецтва, сучасної української літературної мови, вступу до мовознавства, української мови для науки, аналітичної сфери спілкування, практикуму української мови, української мови за професійним спялкуванням та ін. на історико-філологічному та інших факультетах університету. Наукові зацікавлення членів кафедри стосуються лінгвістичних і літературознавчих проблем.

Виконуючи кафедральну тему, працівники кафедри займаються проблемами:

– поетики ліричного твору, жанрової специфіки організації лірики (проф. Назарець В.М.);

– історії української літератури рубежа ХІХ-ХХ століть (доц. Миронюк В.М.);

– українського письменницького епістолярію (доц. Саркісова І.А.);

– теорії та історії українського літературознавства (ст. викладач Шкабаріна М.А.);

– мовних граматичних категорій, функціональної граматики, словʼянської аспектології (проф. Мединська Н.М.);

– української лінгводидактики, проблем формування мовної особистості школярів та студентів ВНЗ (доц. Груба Т.Л.);

– теорії та історії дитячої літератури, жанро-стильових домінант сучасної прози для дітей (доц. Овдійчук Л.М.);

– компаративної лінгвістики, методики викладання словʼянських мов (ст. викладач Брильова Л.Є.).

Науковий доробок кафедри становить понад 500 публікацій (монографії, навчально-методичні посібники для вузів, науково-методичні розробки, статті, матеріали конференцій).

Наукові праці кафедри, що мають гриф МОН:

1) Назарець В.М. Теорія літератури – К., Либідь, 2001 (перевидання – 2005; 2008) – 488 с. (в співавторстві).

2) Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 352 с.(в співавторстві).

3) Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх закладів. – К: Вежа, 2009. – 336 с.

Колектив кафедри вивчає також питання інтенсифікації навчального процесу. Результатом цієї роботи є навчально-методичні комплекси, методичні посібники та розробки на допомогу студентам. Викладачі кафедри керують роботою науково-дослідної студентської групи, створеної на базі II-V курсів історико-філологічного факультету. Група працює над питаннями вивчення історії української та зарубіжної літератур, поетики літературного твору, проблемних аспектів української літературної мови.

Кафедра налагодила плідні зв’язки з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом українознавства при Національному університеті імені Тараса Шевченка, філологічними факультетами Львівського державного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом, Угорським університетом імені Яноша Кодолані.