МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Курси підготовки до ЗНО

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення підготовчих курсів до складання ЗНО з української мови та літератури

Початок 10-00 година

15.12.2018

 

Субота Тема Виконавець Неділя Тема Виконавець
Листопад
17.11

10:00

Григорій Сковорода. «De Libertate», «Всякому місту  – звичай і права», «Бджола та шершень» Доцент

Миронюк В.М.

18.11

10:00

Усна народна творчість. Загальна характеристик календарно-обрядових., суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай “Віють вітри, віють буйні”. “За світ встали  козаченьки”. Доцент Овдійчук Л.М.
24.11

10:00

Будова слова Доцент

Шкабаріна М.А.

25.11

10:00

Багатозначні й однозначні слова Брильова Л.Є.
Грудень
01.12

10:00

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Професор Мединська Н.М. 02.12

10:00

Жанрові особливості літературних творів: епос, лірика Професор Назарець В.М.
08.12

10:00

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» Доцент

Миронюк В.М.

09.12

10:00

Історичні пісні “Ой Морозе, Морозенку”, “Чи не той то Хміль”. Тематика, образи, зміст  народних дум та балад. “Дума про Марусю Богуславку”. Балада “Ой летіла стріла.” Доцент Овдійчук Л.М.
15.12

10:00

Фразеологія Доцент

Шкабаріна М.А.

16.12

10:00

Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми

 

Брильова Л.Є.
22.12

10:00

Форми дієслова: дієвідмінюванні, відмінюванні (дієприкметник), і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на –но, -то). Професор Мединська Н.М. 23.12

10:00

Жанрові особливості літературних творів:ліро-епос, драма Професор Назарець В.М.
Січень
12.01

10:00

Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», «Intermezzo» Доцент

Миронюк В.М.

13.01

10:00

Ліна Костенко “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Українське альфреско”, “Маруся Чурай” Доцент Овдійчук Л.М.
19.01

10:00

Прикметник як частина мови Доцент

Шкабаріна М.А.

20.01

10:00

Лексика українськоїмови за походженням Брильова Л.Є.
26.01

10:00

Безособові дієслова Професор Мединська Н.М. 27.01

10:00

Риторичні фігури.

Поетичний синтаксис

Професор Назарець В.М.
Лютий
02.02

10:00

Богдан-Ігор Антонич «Різдво» Доцент

Миронюк В.М.

03.02

10:00

Творчість українських                                письменників-емігрантів. Іван Багряний “Тигролови” Овдійчук Л.М.
09.02

10:00

Словосполучення Доцент

Шкабаріна М.А.

10.02

10:00

Професійна, розмовна, діалектна лексика Брильова Л.Є.
16.02

10:00

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Професор Мединська Н.М. 17.02

10:00

Віршознавство Професор Назарець В.М.
23.02

10:00

Написання складних слів разом і через дефіс Доцент

Миронюк В.М.

24.02

10:00

Сучасний літературний процес. Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище. Доцент Овдійчук Л.М.
Березень
02.03

10:00

Стилістика Доцент Шкабаріна М.А. 03.03

10:00

Поняття про фразеологізми Брильова Л.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення підготовчих курсів до складання ЗНО з історії України

Початок 11-00 година

15.12.2018

Субота Тема Викладач Неділя Тема Викладач
Листопад
17.11

11:00

Найдавніший період історії України. Утворення Старокиївської держави та її місце в історичній долі українського народу. Доц. Снігур А. А. 18.11

11:00

Україна у першій половині XIX ст. Доц. Ясінський

М. М.

24.11

11:00

Найдавніший період історії України. Утворення Старокиївської держави та її місце в історичній долі українського народу. Доц. Снігур А. А. 25.11

11:00

Україна у першій половині XIX ст. Доц.

Левдер А. І.

Грудень
01.12

11:00

Русь-Україна у період феодальної роздробленості (XII — середина XIV ст. Доц. Миронець

Н. Р.

02.12

11:00

Соціально-економічні та політичні процеси в Україні ,,   у другій половині XIX — на початку XX ст. Доц.

Левдер А. І.

08.12

11:00

Русь-Україна у період феодальної роздробленості (XII — середина XIV ст. Доц. Миронець

Н. Р.

09.12

11:00

Соціально-економічні та політичні процеси в Україні ,,   у другій половині XIX — на початку XX ст. Доц.

Левдер А. І.

15.12

11:00

Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського і Польщі (середина XIV — перша половина XVI ст. Доц. Миронець

Н. Р.

16.12

11:00

Україна в період визвольних змагань

 (1917-1921)

Доц.

Живюк А. А.

22.12

11:00

Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського і Польщі (середина XIV — перша половина XVI ст. Доц. Миронець

Н. Р.

23.12

11:00

Україна в період визвольних змагань (1917-1921) . Доц.

Живюк А. А.

Січень
12.01

11:00

Боротьба українського народу проти польсько-шляхетського наступу (друга половина XVI — середина XVII ст.). Доц. Лопацька

Н. М.

13.01

11:00

Україна в умовах утвердження радянського тоталітаризму (20—30-ті роки) . Доц.

Живюк А. А.

19.01

11:00

Боротьба українського народу проти польсько-шляхетського наступу (друга половина XVI — середина XVII ст.). Доц. Лопацька

Н. М

20.01

11:00

Україна в умовах утвердження радянського тоталітаризму (20—30-ті роки) . Доц.

Живюк А. А.

26.01

11:00

Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648—1657). Доц. Лопацька

Н. М

27.01

11:00

Україна в роки Другої світової війни. Доц.

Снігур А. А.

Лютий
02.02

11:00

Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького (1648—1657). Доц. Лопацька

Н. М

03.02

11:00

Україна в роки Другої світової війни. Доц.

Снігур А. А

09.02

11:00

Україна у другій половині XVII ст. Доц. Ясінський

М. М.

10.02

11:00

Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х — 90-ті pp.). Доц.

Левдер А. І.

16.02

11:00

Україна у другій половині XVII ст. Доц. Ясінський

М. М.

17.02

11:00

Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х — 90-ті pp.). Доц.

Левдер А. І

23.02

11:00

Україна у XVIII ст. Українська культура у добу феодалізму. Доц. Ясінський

М. М.

24.02

11:00

Українська культура у XIX—XX ст. Доц.

Левдер А. І

Березень
02.03

11:00

Україна у XVIII ст. Українська культура у добу феодалізму. Доц.

Левдер А. І

03.03

11:00

Українська культура у XIX—XX ст. Доц.

Левдер А. І

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення підготовчих курсів до складання ЗНО з математики

Початок 12-00 година

15.12.2018

№ з/п Назва розділу (модуля) Дата Відповідальний викладач
1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними. 17.11.2018

12:00

Доцент Климюк Юрій Євгенійович
2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі та відсотки. Текстові задачі. 18.11.2018

12:00

Доцент Шпортько Олександр Володимирович
3. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. 24.11.2018

12:00

Соловей Людмила Ярославівна
4. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. 25.11.2018

12:00

Єпік Наталія Богданівна
5. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. 1.12.2018

12:00

Єпік Наталія Богданівна
6. Застосування рівнянь, нерівностей та їхніх систем до розв’язування текстових задач. 2.12.2018

12:00

Єпік Наталія Богданівна
7. Числові послідовності. 8.12.2018

12:00

Доцент Климюк Юрій Євгенійович
8. Функціональна залежність. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні властивості. 9.12.2018
12:00
Янчук Петро Степанович
9. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання. 15.12.2018

12:00

Професор Янчук Петро Степанович
10. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій. 16.12.2018

12:00

Професор Янчук Петро Степанович
11. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ плоских фігур. 19.01.2019

12:00

Професор Джунь Йосип Володимирович
12. Перестановки, комбінації, розміщення. Комбінаторні правила суми та добутку. 20.01.2019

12:00

Професор Джунь Йосип Володимирович
13. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики. 26.01.2019

12:00

Професор Джунь Йосип Володимирович
14. Найпростіші геометричні фігури на площині та їхні властивості. 27.01.2019

12:00

Кубай Олександр Васильович
15. Коло та круг. 02.02.201912:00 Кубай Олександр Васильович
16. Трикутники. 03.02.201912:00 Кубай Олександр Васильович
17. Чотирикутники. 09.02.201912:00 Доцент Юскович-Жуковська Валентина Іванівна
18. Многокутники.

 

10.02.201912:00 Собко Валентина Григорівна
19. Геометричні величини та їх вимірювання. 16.02.201912:00 Доцент Лотюк Юрій Георгійович
20. Координати та вектори на площині. 17.02.201912:00 Доцент Лотюк Юрій Георгійович
21. Геометричні перетворення. 23.02.201912:00 Доцент Лотюк Юрій Георгійович
22. Прямі та площини у просторі. 24.02.201912:00 Доцент Ясінський Андрій Миколайович
23. Многогранники, тіла й поверхні обертання. 02.03.201912:00 Доцент Ясінський Андрій Миколайович
24. Координати та вектори у просторі. 03.03.201912:00 Доцент Ясінський Андрій Миколайович