МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Відділ практики

Практика сту­дентів є невід’ємною і складовою підготовки висококваліфікованих спе­ціалістів. Вона проводиться на базах навчальних закладів, підприємствах, установах та організаціях де створені належні умови для становлення молодих спеціалістів.

Навчальними планами передбачено організацію і проведення усіх видів практики з всіма спеціальностями, яким навчаються студенти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

Під час проходження практики студенти оволодівають сучасними методами, формами організації праці в галузях педагогіки, економіки, права, медицини, журналістики, професійними уміннями і навичками для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосувати у практичній діяльності.

Саме з цією метою з перших днів існування навчального закладу було створено відділ практики.

Відділ співпрацює з усіма факультетами університету та забезпечує якісний добір баз для проходження студентами всіх видів практик, передбачених навчальними планами.

Студенти, що навчаються в університеті, можуть звертатися у відділ практики, де їм гарантовано проходження практики на кращих базах м. Рівного та Рівненської області.

Ректоратом укладені довгострокові угоди про проходження студентами практики за кордоном. Впродовж останніх семи років студенти університету постійно проходять виробничі практики на базах Краківської вищої школи ім. Анжея Фріча Модревського (Польща), Вищої гуманістичної школи імені Алєксандра Гієштора м. Пультуцьк (Польща), на базах угорських університетів м. Ніредьхаза та м. Секешфехервар та ін.

Традиційними стали і проходження практики іноземних студентів в Міжнарод­ному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Демянчука.

Велику увагу відділ практики приділяє працевлаштуванню випускників. Студенти-випускники працюють в облдержадміністраціях, вчителями, директорами навчальних закладів, керівни­ками підрозділів банківських установ та у багатьох інших сферах.