МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Історія кафедри

Кафедру теорії і методики фізичного виховання

та адаптивної фізичної культури засновано у 2004 року

Від моменту заснування пріоритетним завданням функціонування кафедри  теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури визначено бути науково-педагогічним осередком підготовки високопрофесійних компетентних фахівців фізичного виховання різних груп населення. На шляху до реалізації поставленої мети викладачі кафедри плідно працюють над упровадженням новітніх прогресивних технологій наукової та навчально-методичної роботи, а також над розвитком і вдосконаленням розвиток та вдосконалення  змісту, форм і методів навчального процесу, підвищенням якості викладання дисциплін кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує професійну підготовку фахівців за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

На  кафедрі розроблено лекційні курси, методичне забезпечення практичних і самостійних занять переліку дисциплін, передбачених навчальними планами.

Специфіку процесу професійної підготовки фахівців фізичного виховання зумовлюють спрямованість названої спеціальності на збереження та  зміцнення здоров'я людини за допомогою рухової активності, її зорієнтованість на формування у випускників умінь і навичок застосовувати основні методи аналізу й оцінювання стану здоров'я та фізичної підготовленості різних верств населення, роботи з нормативними, статистичними, діагностичними й іншими документами, що характеризують стан здоров'я людини.

З огляду на те, що практична підготовка майбутніх фахівців із фізичного виховання та адаптивної фізичної культури вагомий компонент поглиблення їхньої професійної компетентності, студенти спеціальності під керівництвом викладачів кафедри проходять педагогічну практику  у кращих ЗОШ  міста й області, а спеціальну практику у навчально-реабілітаційних центрах, обласному центрі «Інваспорт», лікувально-профілактичних закладах, спеціальних закладах освіти, з якими налагоджено тісні взаємозв’язки та підписано угоди про співпрацю.

Для забезпечення якісного набору абітурієнтів  викладачі кафедри задіяні у  профорієнтаційній  роботі у загальноосвітніх школах, дитячо-юнацьких спортивних школах, коледжах Рівненської області, Хмельниччини, Волині, Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття й інших регіонів.

До напрацювань членів кафедра теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури належить розроблення широкого спектра форм волонтерської роботи від підтримки найбільш вразливих верств населення до спортивно-масових заходів у русі розвитку інвалідного спорту.

Колектив кафедри теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури також проводить актуальні наукові дослідження, організовує наукову роботу студентів, які мають можливість публікувати власні наукові розробки у збірниках наукових праць.

Кафедра працює над такою науковою темою: «Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання у вищих навчальних закладах».

Викладачі кафедри систематично  беруть участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, керують студентськими науковими проблемними групами, готують студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях.

Серед ініціатив викладачів кафедри організація та  проведення  науково-практичних семінарів, що сприяє подальшому підвищеннб рівня  їхньої професійної майстерності.