Історія кафедри

Кафедра економіки і фінансів була створена у серпні 2001 році. внаслідок реорганізації кафедри «Фінансів» згідно рішення Вченої ради університету.

Кафедра структурно належить до економічного факультету, є випусковою в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня за  спеціальністю 051 «Економіка».

Кафедра економіки та фінансів забезпечує викладання близько ста дисциплін для спеціальностей, підготовку фахівців за якими здійснює економічних факультет: фінанси, банківська справа та страхування, маркетинг, економіка, менеджмент. Кафедра бере участь у підготовці фахівців інших спеціальностей університету. Для цього на кафедрі розроблені електронні (дистанційні) варіанти навчально-методичних комплексів для всіх дисциплін. У навчальному процесі широко використовується комп’ютерна техніка, інтерактивні дошки, мультимедійні засоби тощо.

Кафедра економіки та фінансів співпрацює з органами управління освіти Рівненщини в напрямку реалізації університетської ступеневої системи освіти. В рамках співпраці з обласним управлінням освіти провідні викладачі кафедри є членами журі секцій економічного спрямування Малої академії наук учнівської молоді Рівненської області, конкурсу молодих науковців Рівненщини, членами координаційної ради молодих економістів, що функціонує при Рівненській обласній раді.

Кафедра економіки та фінансів постійно займається підвищенням фахового рівня викладачів, широко використовуючи різні форми. Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у формі стажування, на курсах підвищення кваліфікації, захисту дисертацій та здобуття вчених звань. Викладачі кафедри підвищували свою кваліфікацію під час стажування у вищих навчальних закладах України та інших країн (Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Тернопільського національного економічного університету, Харківського національного економічного університету імені В. Кузнеця, Національного університету водного господарства та природокористування, Національного університету «Острозька академія», Ніредхазького університету (Угорщина), Університету прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина), Вищої школи міжнародних відносин, м. Хелм (Республіка Польща), Краківської академії імені Анджея Фрича Моджевського (Республіка Польща), Соціально-економічної школи в Шрьоді Велькопольській (Республіка Польща).