МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Склад кафедри

КОЧМАР ДІАНА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука –  Кочмар Діана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 1996 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов, з 2003 – завідувача кафедри. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут у 1996 р. за спеціальністю «Українська мова та література, іноземна мова (англійська)» з відзнакою. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році за спеціальністю13.00.07 – теорія та методика виховання у спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України) Вчене звання доцента отримала у 2006 (Волинський державний університет ім. Леся Українки, кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин)
Викладає такі курси: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика основної мови», «Лексикологія основної мови», «Актуальні проблеми лексикології сучасної англійської мови», «Література країни основної мови».

Член-кореспондент Української Академії Акмеологічних Наук

http://acmeology.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56

Тел: 050 43513 56

e-mail: trial2008@ukr.net

Список наукових праць

СМЕРЧКО АНТОН АЛЬБЕРТОВИЧ

Кандидат філологічник наук, доцент. Доцент кафедри іноземних мов.

Сфера наукових інтересів: інноваційна фразеологія української, російської і польської мов, формування так званої «камерної» фразеології різних соціальних груп її подальший розвиток і розширення традиційного фразеологічного фонду фразеологічними інноваціями, зумовленими сучасним розвитком суспільства і активними соціально-політичними змінами. Автор понад 50 наукових публікацій і розробок в тому числі за кордоном, стаж роботи за спеціальністю (станом на 2019 р.) 25 років, доцент кафедри іноземних мов

1996-1997 рр. - стипендіат Міністерства освіти України (стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених).

В 1997 р. захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та отримав науковий ступінь кандидата філологічних наук (номер диплома КН №014688). В 2006 р. отримав вчене звання доцента (диплом 02ДЦ № 012709 від 15.06.2006 р.). Автор навчальних посібників «Фразеологія в таблицях і тестах: онтологічний, культурологічний та контрастивний аспекти» (2003), «Образно-мовні одиниці у функціональному аспекті (ідіоми, фраземи, паремії)» (2008, Співавтори: А.К.Смерчко, О.А.Куцик, О.А.Колечко, В.Ф.Русецька, Г.О.Попадинець. Авторська частина 1,5 друк. арк.), також є автором «Польсько-російсько-українського» та українсько-російсько-польського тлумачного словника фразеологічної термінології» (2010, 2012). Викладає дисципліни: «Практикум з польської мови», «Практичний курс другої іноземної мови», «Практична фонетика польської мови», «Практична граматика польської мови», «Лексикологія польської мови», «Третя іноземна мова (польська)».

Тел: 097 575 15 02

e-mail: smerchkomehu@gmail.com

Список наукових праць

 СКРЕБКОВА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри  іноземних мов. 

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи викладання іноземних мов

У 1985 році закінчила  Рівненський державний гуманітарний університет імені Д. З. Манільського та отримала кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. У 2007 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука та отримала кваліфікацію вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови (англійська).
Доцент кафедри з 2010 року.
Стаж педагогічної роботи у загальноосвітніх школах – 17 років, вищому навчальному закладі освіти — 23 роки. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука  працює з 1997 року.  У 2016 році пройшла стажування в Східно-європейському університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Викладає дисципліни: «Бізнес-курс основної іноземної мови», «Методика навчання іноземних мов», «Теорія та практика перекладу з основної мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
Автор близько 30 наукових статей і тез та навчальних посібників з Грифом МОН України («Interesting English», «Business English», «World of Interesting English», «Practical Course of English», «Практикум з теорії та практики перекладу», «Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладів та початковій школі», «Елементи теорії та практики технічного перекладу»).

Тел: 068 01575 34

e-mail: marina6121@ukr.net

Список наукових праць

КОТИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Старший викладач кафедри іноземних мов.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСІПЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач кафедри іноземних мов.

 

 

 

 

 

 

 

Тел: 097 905 07 79

e-mail: kaminolga1@gmail.com