МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології є випусковою, здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська)» першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності  014 Середня освіта.

У штаті кафедри працюють 5 викладачів:  2 кандидати наук,  доценти Гришкова Н. В., Будз І. Ф.), 1 старший викладач (Поченюк Я. В.), а також 4 викладачі-сумісники (доц. Кочмар Д. А., доц. Скребкова М. А., доц. Смерчко А. А., в. Тарасюк Т. В.)

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через навчання у аспірантурі, різноманітних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та стажувань. Доцент  Будз І.Ф. та ст. в. Поченюк Я. В. є сертифікованими експертами ESOL рівня С1.

Кафедра романо-германської філології забезпечує викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін «Методика навчання іноземних мов», «Вступ до германського мовознавства», «Лінгвокраїнознавство», «Ділова іноземна мова», «Лексикологія», «Історія основної мови», «Стилістика», «Теоретична фонетика», «Теоретична граматика», «Теорія та практика перекладу», «Практика усного та писемного мовлення», «Практична фонетика», «Практична граматика», «Практичний курс іноземної мови»,  «Література країни, мова якої вивчається» та ін. На кафедрі функціонує «English-speaking Сlub”, проводяться різноманітні заходи в рамках дисциплін, які викладаються.

Діяльність кафедри романо-германської філології:

 • підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) за професійною кваліфікацією: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти;
 • організація та проведення навчально-методичних семінарів та міжнародних проєктів;
 • проведення міжнародних іспитів ESOL, ESOL SELT, ECL;
 • підготовка студентів до Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова та література» для студентів класичних та педагогічних університетів;
 • керівництво та методичне забезпечення проходження ознайомлювальної, навчальної та виробничої (педагогічної) практики в школах м. Рівного;
 • підготовка студентів до роботи в літніх мовних таборах;
 • керівництво науковою роботою студентів, секціями студентського наукового товариства «Пошук»;
 • підготовка студентів до участі у науково-практичних семінарах, конференціях, круглих столах, симпозіумах;
 • підготовка публікацій до збірника студентських наукових праць МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука;
 • співпраця з відділом Міжнародних зв’язків університету;
 • робота над перекладами англомовної версії сайту університету;
 • тренінги з підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на магістратуру.

Кафедра романо-германської філології з метою реалізації цілей освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська)» співпрацює з ЗНЗ №20 (м. Рівне), ЗНЗ №8 (м. Рівне), Заборолівським ліцеєм, Олександрійською мистецькою загальноосвітньою школою,  НВК с. Берестя Дубровицького району Рівненської області. Спільна діяльність викладачів кафедри і вчителів шкіл сприяє, передусім, формуванню у студентів фахових компетентностей, подальшому удосконаленню методичної компетентності і розвитку аналітично-дослідницьких  умінь.

Для розвитку творчих здібностей студентів, формування науково-дослідницьких навичок на кафедрі велику увагу приділяють позааудиторній роботі зі студентами. Кафедра романо-германської філології тісно співпрацює з просвітницькими організаціями та товариствами Рівненських міських та обласних об’єднань (Window on America, Товариство польської культури ім. В. Реймонта та ім. Г. Сенкевича, фундація культурної спадщини ім. Т. Сосновського, РОС «Християнська освіта» (школа німецької та англійської мов «Professor Deutsch&English»)),   екзаменаційним центром «Universal Test» (м. Київ), мовною школою «English School» (м. Рівне).

На кафедрі працює три проблемні групи в межах наукового студентського товариства «Пошук»:

 • актуальні проблеми лексикології сучасної англійської мови (керівник доц. Кочмар Д. А.);
 • лінгвостилістична проблематика тексту (керівник доц. Будз І.Ф.);

У навчальному процесі викладачі кафедри широко застосовують комп’ютерні технології, технологію проблемного навчання, мультимедійні технології,  технології проєктного навчання. Студенти навчаються у сучасному лінгафонному кабінеті, відпрацьовуючи вимовні норми сучасної англійської мови на основі неадаптованого фонетичного матеріалу.

Викладання  теоретичних дисциплін здійснюється у спеціально обладнаному кабінеті «Методики навчання іноземних мов».

У рамках співпраці з екзаменаційним центром «Universal Test» (м.Київ) кафедра романо-германської філології проводить тестування та забезпечує навчальний процес з підготовки до міжнародних мовних іспитів ESOL, ESOL SELT та ECL, а також пробного тестування з міжнародних мовних іспитів TOEFL IBT та IELTS. (Міжнародні мовні тести)

Графік консультацій викладачів кафедри

 • Будз І. Ф. - четвер 13:00
 • Поченюк Я. В. - понеділок 13:00
 • Гришкова Н. В. - четвер 13:00
 • Кочмар Д. А. - понеділок 13:00
 • Смерчко А. А. - вівторок 14:30
 • Тарасюк Т. В. - середа 13:00
 • Скребкова М. А. - середа 14:30
YouTube