МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

ГРИШКОВА НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Наукові праці

Гришкова Н.В. Весільний обряд як підгрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу / Н. Гришкова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – Випуск 52. – С. 83–85.

Гришкова Н. В. Вербалізація концепту WOMAN у лексико-фразеологічній системі англійської мові / Н. Гришкова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Д.Бураго, 2015. – Випуск 18. – С.551–556.

Гришкова Н.В. Фразеологічні одиниці обрядового використання в англійській національно-мовній картині світу / Н. Гришкова // Актуальні проблеми філології: зб.наук.праць / Хмельницький: ХНУ, – 2015. – Випуск 8. – С. 26–29.

Гришкова Н.В.  Мовна об’єктивація концептів MAN, HUSBAND засобами лексики та фразеології / Н. Гришкова // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Д.Бураго, 2016. – Випуск 19. – С.353–357.

Гришкова Н.В. Специфіка вербального вираження компонентів англійського весільного обряду / Н. Гришкова // Науковий журнал «Молодий вчений. –  –  № 1 (28). –  С. 26–30.

Конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в 21  столітті» (Рівне, 2015)

XXIV Міжнародна наукова конференція ім. проф. С.Бураго (Київ, 2015)

XXV Міжнародна наукова конференція ім. проф. С.Бураго (Київ, 2016)

Навчально-методичні посібники для самостійної роботи студентів

Гришкова Н.В. Modal Verbs in Use. Методичний посібник для самостійної роботи студентів 1-2 курсів / Н.  Гришкова; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». – Рівне, 2015. – 28 c. Гришкова Н.В. Методичний посібник для самостійної роботи студентів 1 курсу мовних спеціальностей / Н.  Гришкова; НаУ «Острозька академія» – Рівне, 2019. – 30  с.