МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

ЗАВАЛЬНЮК АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ

 

Наукові публікації

 1. Завальнюк А. Р. Тенденции развития школьного образования в Германии (кон. XVII – нач. XIX ст.) / А. Р. Завальнюк // Азимут научных исследований : педагогика и психология. – № 1 (6). – Тольятти, 2014. – С. 27–29.
 2. Завальнюк А. Р. Релігійне виховання та навчання релігії у християнських конфесійних школах Німеччини на межі ХІХ–ХХ століть / А. Р. Завальнюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. Т. І. Сущенко (голов. ред. та ін.)]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 29–36.
 3. Zavalnyk A. Spiritual and moral refinement of a teacher of the evangelic schools in Germany in the uninterrupted education context (historical aspect). Духовно-моральное усовершенствование учителя в евангельских школах Германии в контексте непрерывного образования (исторический аспект) / A. Zavalnyuk // Journal of Modern Science. – №3 (22). – 2014. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. – P. 151–165.
 4. Завальнюк А. Р. Навчання і виховання у християнських конфесійних народних та середніх школах Німеччини (70-і рр. ХІХ Zavalnyuk поч. ХХ ст.) / А. Р. Завальнюк // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Педагогіка та психологія». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» / ред. кол. І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж та ін. – Осторог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С. 61–65.
 5. Zavalnyuk A. R. Entwicklung der evangelischen Schulen in der Weimarer Republik / A. R. Zavalnyuk // European Applied Sciences. Europäische Fachhochschule. – №12. – 2014. – Stuttgart: ORT Publishing. – S. 32–33.
 6. Завальнюк А. Р. Розвиток конфесійної жіночої освіти у Німеччині (70-і рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А.Р. Завальнюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу та ВНЗ: збірник наукових праць. №2 (12). – РівнеРВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – С. 52–62.
 7. Zavalnyuk A. The development of the Christian schools in Germany – from the Middle ages till Reformation / А. Zavalnyuk // Inclusive Society-Well-Being-Participation. Kodolányi János University, 2015. – 214 p. – P. 167–173//Режим доступу: [http://www.kodolanyi.hu/jollet/ images/tartalom/File/publikaciok/5inclusive-society-ebook.pdf]
 8. Завальнюк А. Р. Реформування шкільної освіти Німеччини періоду Веймарської республіки / А.Р. Завальнюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – №1 (13). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, – С. 58–68.
 9. Завальнюк А. Р. Вплив політики націонал-соціалізму на розвиток освіти в Німеччині (1933–1945 рр.) / А.Р. Завальнюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – №2 (16). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016. – С. 53–61.
 10. Завальнюк А. Р. Навчання релігії в німецьких конфесійних школах у часи націонал-соціалістичної диктатури / А.Р. Завальнюк // Науковий вісник Мелітопольського державного університету. Серія : Педагогіка. – № 2 (17). – Мелітополь, 2016. – С. 206–212.
 11. Завальнюк А. Р. Навчально-виховний процес у конфесійних християнських школах в епоху націонал-соціалістичної диктатури у Німеччині / А.Р. Завальнюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред..: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – В. 1. – С. 120–128.
 12. Завальнюк А. Р. Тенденції розвитку шкільної освіти в Федеративній республіці Німеччині (1945 р. – кін. 80-х рр. ХХ ст.) / А.Р. Завальнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. – № 1 (350). – 2017. – Луцьк, 2017. – С. 12–18.
 13. Zavalnyuk A. The tendencies of the educational and upbringing development in the catholic schools in Germany (1945- in the late 1980s) / A. Zavalnyuk // International Communication. –2 (3). – 2017. –  INTER-BOOK Paulina i Grzegorz Indrzejczyk S. C. (Józefow). – P. 105–118.
 14. Завальнюк А.Р. Вивчення релігії в християнських конфесійних школах Німеччини (1945 — кінець 80-х років ХХ століття) / А.Р. Завальнюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. – № 2 (22). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. – С. 56–64.

Монографії:

 1. Завальнюк А.Р. Німецький пієтизм: історико-педагогічний аспект: монографія / А.Р. Завальнюк, В.В. Завальнюк ; за ред. М.Б. Євтуха. – Рівне : ПП ДМ, 2011. – 408 с.

Навчально-методичні посібники:

Завальнюк А.Р. Методичні рекомендації з домашнього читання за романом П. Зюскінда „Парфумер” (P. Süskind „Das Parfum“). - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016 - 56 с.

Завальнюк А.Р. Навчально-методичний посібник з домашнього читання за романом Ф. Дюррентматта “Суддя і його кат” - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2016 - 130 с.

Завальнюк А.Р. Методичні рекомендації з домашнього читання за романом Ф. Дюррентматта “Підозра” - Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014 - 52 с.

Конференції, семінари, підвищення кваліфікації

 1. Стипендійне наукове стажування фонду Фріца Тісена при університеті Мартіна Лютера в Халле-Віттенберг та закладах А.-Ґ. Франке, Халле, Німеччина, 2012—2013рр.
 2. Професійний воркшоп «Inclusive Society – Well-being Participation» в рамках міжнародного проекту «Social Conflicts, Social Well-being and Safety – Competitiveness and Social Development». Будапешт, Угорщина, 7-9 квітня 2014.
 3. Міжнародна наукова конференція. International Scientific Conference: Concepts of mordern education of adults. Life long learning strategies in the years 2014–2020. International perspective (7. April 2014, Josefów, Polska).
 4. Літня академія фонду Роберта Боша. Лекторська програма. Sommerakademie der Robert Bosch Stiftung. Lektorenprogramm in Europa und Asien. Штуттгарт, Німеччина, серпень 2016.
 5. Стажування на кафедрі німецької філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 16.10.2019 — 16.11.2019.
 6. Університет імені Яноша Кодолані, Угорщина «Quality Management in HEI” 02.12.19 - 06.12.19

Підготовка переможців учнівських олімпіад з німецької мови:

2019-2020 н.р.:

Прищепа Анастасія (Рівненська СпЗОШ№15), І місце, ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2019 р.;

Вашенюк Ольга (Рівненська СпЗОШ№15), ІІІ місце, ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2019 р.;

2018-2019 н.р.:

Прищепа Анастасія (Рівненська СпЗОШ№15), ІІ місце, ІV етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Ужгород, 2019; ІІ місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2018 р.

Завальнюк Анастасія (Рівненська СпЗОШ№15), ІІІ місце, ІV етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Ужгород, 2019; ІІ місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2018 р.

Бенівал Максим (Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат), І місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2018.

2017-2018 н.р.

Завальнюк Анастасія (Рівненська СпЗОШ№15), І місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2017 р.

Прищепа Анастасія (Рівненська СпЗОШ№15), ІІ місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2017 р.

Бенівал Максим (Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат), ІІ місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2018 р.

Жагаріна Ія (Рівненська ЗОШ№12), ІІ місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2018 р.

Дем’янчук Степан (Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат), ІІІ місце,   ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2018 р.

2016-2017 н.р.

Завальнюк Анастасія (Рівненська СпЗОШ№15), І місце, ІІІ  етап Всеукраїнської олімпіади з німецької мови, Рівне, 2017 р.