МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова діяльність факультету

Науково-дослідна тема факультету «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти». Коло наукових досліджень кафедр підпорядковане загальнофакультетській науковій темі, яка пов’язана з науковими пріоритетами, визначеними Міністерством освіти та науки України та науково-дослідними інститутами АПН  та АН України.

Напрями наукових досліджень кафедр:

 Лінгвометодичні основи навчання іноземної мови професійного спрямування - кафедра іноземних мов

Сучасні тенденції реформування шкільної та вищої іншомовної освіти в Україні: європейський контекст – кафедра романо-германської філології

Лінгвістичні та методичні аспекти іншомовного спілкування - кафедра романо-германської філології

Шляхи формування сучасного словникового складу англійської мови-кафедра романо-германської філології

Актуальні проблеми вивчення мови та літератури в школі та ВНЗ -кафедра української мови та літератури

Наукова робота факультету передбачає участь викладачів у науково-дослідній роботі, підготовці і публікаціях наукових розвідок у фахових журналах, проведенні спільних семінарів та конференцій; участь членів кафедр у апробаціях програм та підручників, написання відгуків про автореферати співробітників та аспірантів; наукові консультації, керівництво науковою роботою студентів, проблемних груп, підготовка дидактичних матеріалів до уроків української мови, української та зарубіжної літератур (за новими підручниками), історії, іноземної мови.

У період з 2005 по 2019 р. було опубліковано понад 1500 наукових статей, видано  71 навчально-методичний посібник, з них 14 з грифом МОН та рекомендовані для студентів ЗНЗ, 3 підручники, 22 монографії.

Захищено:

1)кандидатських дисертацій: Денисюк Б.Ю.,  Жирик О.А., Завальнюк А.Р., Миронюк В.М., Мисан В.О., Лопацька Н.М., Мамчур І.М., Овдійчук Л.М., Оверчук О.В. Левдер А.І,Будз І.Ф.,Шкабаріна М.А Завальнюк В.В.

2) докторських дисертацій:Назарець В.М.,Мединська Н.М.,Груба Т.Л

Над докторськими дисертаційними дослідження працюють проф. Жив’юк А.А.,Овдійчук Л.М., доц.Завальнюк А.Р.,Кочмар Д.А., Миронюк В.М.,  над кандидатськими – ст..викладач Поченюк Я.В., ст.викладач Брильова Л.Є.

YouTube