МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Історія кафедри

Кафедра кримінального права і правосуддя створена у 2007 році.Завідувач кафедри кандидат юридичних наук, професор Дем`янчук Віталій Анатолійович. На кафедрі, що є випусковою для студентів кримінально-правової спеціалізації, працює 14 викладачів: 7 на постійній основі та 7 - за сумісництвом. Сім викладачів мають наукові ступені та вчені звання в т.ч.: 1 доктор наук, професор; 2 кандидати юридичних наук, професори; 3 кандидати юридичних наук, доценти; 1 кандидат філософських наук, доцент. До викладання навчальних дисциплін залучаються також провідні спеціалісти правоохоронних органів м. Рівного та Рівненщини.

Кафедра створена у 2007 році.ЗВ рамках діючих наукових тем факультету («Проблема становлення конституційного ладу України в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави») і кафедри («Базові основи правосуддя України та їх еволюція в контексті правової системи координат сучасного європейського соціокультурного простору») здійснюється ґрунтовна наукова робота кафедрою, а саме: захищені

  • кандидатська дисертація на тему : «Протоколи та інші носії ін­фор­мації, як джерела доказів у кримінальному процесі» за авторством Дем`янчука В.А. (2009р.);
  • кандидатська дисертація на тему : «Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності» за авторством Фурманчук Є.В.(2011р.)

- видано 15 навчальних підручників та посібників, 4 монографії;

У 2012 році видана монографія «Фіксація інформації при розгляді кримінальних справ у суді» к.ю.н., доц. Дем’янчука В.А., разом зі співавторами видав підручник з екології з грифом МОНМС України.

- щороку викладачі кафедри публікують близько 40 наукових статей з них 25 – 30 у фахових виданнях;

- науковці кафедри щорічно беруть участь у численних міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях;

- здійснюється керівництво аспірантами та здобувачами :

  • Микулець В.Ю. захистив  дисертаційне дослідження на тему : «Інформаційно-правові засади у сфері безпеки дорожнього руху в Україні» - керівник – к.ю.н., проф. Цимбалюк В. І.;- здійснюється керівництво студентською науковою роботою (к.ю.н., доц. Дем`янчук В. А.)