МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра теорії, держави і права та філософії

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення високої якості навчального процесу в університеті, саме тому за працівниками кафедри закріплено викладання таких юридичних дисциплін, які сприяють формуванню фундаменту професійних знань юриста, зокрема:

ступень вищої освіти «бакалавр»

Правознавство

Основи наукових досліджень

Філософія

Юридична деонтологія

Теорія держави і права

Історія держави і права України

Основи права Європейського Союзу

Конституційне право України

Конституційне право зарубіжних країн

Історія держави і права зарубіжних країн

Державне будівництво і місцеве самоврядування

Історія правових і політичних вчень

Філософія масової комунікації

Політологія

Соціологія

ступень вищої освіти «магістр»

Методологія та організація наукових досліджень

Проблеми теорії держави і права

Проблеми конституційного права

Методика викладання юридичних дисциплін

Сучасні національні правові системи

Правові питання організації діяльності вищої школи

Державна служба в Україні

Філософія права

Теорія правозастосування

Право інтелектуальної власності

 

європейська освіта: ступень вищої освіти «бакалавр»

Історія адміністрування

Політика ЄС+Економіка ЄС

Вступ в соціологію

Антропологія культури

Адміністративне право Польської Республіки

Основи парламентаризму

Філософія

Філософія+Сучасні концепції філософії

Основи права та охорона інтел. влас.

Інститути ЄС

Місцеве самоврядування

Етика в адміністрації

Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюють проф., к.ю.н. Осауленко О.І., проф., д.філософ.н. Матвійчук А.В., доц., к.ю.н. Мельник О.М., доц., к.політ.н. Оверчук О.В., доц., к.істор.н. Ясінський М.М..

Фахівці кафедри в своїй роботі використовують інноваційні методики викладання юридичних дисциплін, пов’язані з впровадженням інтерактивних технологій навчання, що полягають у наявності лекційних занять в електронному форматі, у використанні тестових завдань різного рівня складності, можливостях комп’ютерного моделювання різних правових ситуацій, проведенні зі студентами ділових ігор для кращого засвоєння пройденого матеріалу; застосуванні дистанційних форм навчання для студентів, використанні модульно-рейтингової системи вивчення дисциплін, що забезпечує поєднання процесу викладання і самостійної роботи студентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють свою діяльність за такими напрямами роботи університету як навчально-методична, наукова та організаційно-виховна.

В сфері наукових досліджень кафедра успішно співпрацює з багатьма інститутами  НАН України, Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національною академією внутрішніх справ України, Національним університетом «Острозька академія» та іншими провідними навчальними закладами країни.

 

Важливим напрямом наукової діяльності є налагодження міжнародних зв’язків та плідна співпраця в цій сфері. Тісні контакти підтримуються з науковими центрами Польщі, Угорщини, Білорусії, Грузії.

 

На сьогодні кафедра теорії держави і права та філософії є однією з найпотужніших за кадровим складом та науковим потенціалом в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка С.Дем’янчука.

YouTube