МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Міжнародне онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ України

«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та  його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління»

Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща

https://www.wste.edu.pl/

Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській (Польща) запрошує до участі в черговій програмі стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ України  I - IV рівнів акредитації, метою якого є ознайомлення із європейськими інноваційним підходами до надання освітніх послуг, новітніми унікальними методиками у викладацькій діяльності, основними тенденціями розвитку економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління у Європейському Союзі, зокрема Польщі.

Програма стажування передбачає:

  • надання нових теоретичних і практичних знань;
  • обмін корисною інформацією зі зарубіжними колегами;
  • отримання нових наукових зв’язків.

Після завершення стажування видається СЕРТИФІКАТ: про проходження міжнародного стажування на базі Вищої школи туризму і екології в Сухій Бескидській (180 годин аудиторної та індивідуальної роботи) (зразок додається).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Організаційний внесок учасника: еквівалент 150 ЄВРО (за курсом НБУ на дату оплати). У ціну включено проведення онлайн-навчання, переклад матеріалів та вебінарів на українську мову, сертифікат від Вищої школи туризму і екології в Сухій Бескидській про проходження міжнародного стажування. Додатково забезпечуємо: консультації та підтримку тренерів,  можливість встановлення  науково-дослідних контактів, можливість публікації в науковому збірнику.

Оплата організаційного внеску здійснюється після реєстрації учасника стажування.

Дати проведення стажування: 27  серпня – 25 вересня  2020 року

( можливі інші терміни за погодженням)

Програма стажування

Інноваційні освітні технології: європейський досвід та  його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління»

Назва предмету

Кількість годин

Кількість балів ECTS

1.

Аудит та консалтинг у сферах туризму, економіки та державного управління

30

1

2.

Тренди в туризмі та готельному господарстві

30

1

3.

Політика в сфері туризму

15

0,5

4.

Господарче законодавство в ЄС та Польщі

15

0,5

5.

Інтернаціоналізація та отримання грантів

30

1

6.

Сучасні технології в проведенні навчань

60

2

Сума годин: 180

Сума ECTS:

6

Стажування відбуватиметься за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. При потребі можливий переклад матеріалів та онлайн конференцій на українську мову. Тематика програми стажування при потребі може бути адаптована та модифікована для потреб конкретного учасника стажування.

Дедлайн  реєстрації:  25 серпня 2020 року.

                   Контактна особа:

Ігор Каспрук 

Тел.: +380 50 370 31 03

e-mail: igor@dialog.lviv.ua

Онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ України 

«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та  його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління»

АНКЕТА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:

(обов’язково заповнити усі поля анкети)

Ім'я: __________________________________________________________________

Прізвище: ______________________________________________________________

Ім'я (англійською мовою (транслітерація): ___________________________________

Прізвище (англійською мовою (транслітерація): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності): ____________________________

Посада: ________________________________________________________________

Місце роботи: ___________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________

Поштова адреса для направлення матеріалів стажування:

ПІБ отримувача: _________________________________________________________

Вулиця, будинок, квартира: _______________________________________________

Місто (район, область): ___________________________________________________

Поштовий індекс: ________________________________________________________

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація) 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) 3. Посада, місце роботи 4. Контактний телефон 5. E-mail 6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація) 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) 3. Посада, місце роботи 4. Контактний телефон 5. E-mail 6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс). ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДКінець форми

Інформацію для реєстрації  прохання надіслати  на електронну адресу з темою «Онлайн-стажування Суха Бескидська, Польща» до 25 серпня 2020 року включно:

igor@dialog.lviv.ua