МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

На факультеті кібернетики відбулося показове відкрите лекційне заняття з дисципліни «Програмування»

на факультеті кібернетики відбулося показове відкрите лекційне заняття доц., канд. тех. наук Шпортька Олександра Володимировича для студентів I курсу груп ПІ-81, КН-81, ІН-81, ЄВІ-81 з дисципліни «Програмування» на тему «Використання двовимірних масивів».

На лекції широко використовувалися інноваційні технології. Зокрема, для актуалізації опорних знань та в процесі викладання нового матеріалу застосовувалися методи асоціювання та мозкового штурму. Під час заняття було послідовно розглянуто базові алгоритми введення, генерації, обробки, виводу двовимірних масивів засобами мови програмування C#.Вивчення нового матеріалу на занятті відбувалося у формі евристичної бесіди, у процесі якої студенти не лише сприймали навчальний матеріал, а й активно продукували алгоритми та обговорювали шляхи їх оптимізації, що вказувало на їх достатній рівень теоретичної та практичної підготовки. Під час заняття студенти висловлювали й аргументовано відстоювали власну думку, оцінювали погляди і ціннісні орієнтації одногрупників.

Перевірку рівня знань засвоєного матеріалу було проведено в ігровій формі за допомогою програмного продукту „Матриця”, який був розроблений за участю викладача. З цією метою всі студенти були поділені на команди, у кожній з яких був обраний капітан. На початку перевірки за допомогою мультимедійного проектора на екран було виведено кількість балів до кожного питання у вигляді матриці, після чого через декілька секунд на їх місці відображалися унікальні номери питань.

YouTube