МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Положення щодо організації освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Положення про центр забезпечення якості освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Положення Про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Положення про формування затвердження та оновлення освітніх програм в ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Положення Про студентоцентроване навчання і викладання У ПВНЗ „Міжнародний гуманітарно-економічний університет імені академіка Степана Дем’янчука”

Положення Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука, а також надання їм академічної відпустки

Положення щодо організації атестації здобувачів вищої освіти

Положення про організацію самостійної роботи студентів у ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

ПОЛОЖЕННЯ щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін