МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Перелік дисциплін за вибором студентами

В ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука» визначено такі загальні підходи до формування варіативної частини/компоненти освітніх програм. Навчальні плани підготовки фахівців усіх рівнів та освітніх ступенів повинні містити не менше 25% вибіркових дисциплін від загального обсягу кредитів ЄКТС. Студенту надається можливість: - вибору з вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, за якою студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, який спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; вибір дисциплін із переліку); - вибору із блоку вибору студента навчального плану іншої Освітньої програми того ж освітнього рівня. Переліки вибіркових дисциплін для певної спеціальності певного ступеня вищої освіти повинні узгоджуватись з освітніми програмами (освітньо-професійними й освітньо-науковими) та навчальними планами.

Система вибору вибіркових дисциплін

YouTube