МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Склад редакційної колегії

Список членів редколегії наукового збірника

Дем’янчук Анатолій Степанович, д.пед.н., професор, академік АВШ України, президент (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – голова редколегії.

Борейко Володимир Іванович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – заступник голови редколегії.

Джунь Йосип Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Груба Таміла Леонідівна, д.пед.н., доцент, декан історико-філологічного факультету (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Красовська Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Мадзігон Василь Миколайович, д.пед.н., професор, заступник завідувача кафедри початкової та дошкільної освіти (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Марчук Оксана Олександрівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри педагогіки (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Поташнюк Ірина Валентинівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Яроменко Оксана Володимирівна, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри географії і туризму (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – відповідальний секретар редколегії.


Дутчак Мирослав Васильович, д.фіз.вих., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ) – член редколегії.

Малафіїк Іван Васильович, д.пед.н., професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри педагогіки, освітянського менеджменту і соціальної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет) – член редколегії.

Мицкан Богдан Михайлович, д.б.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ) – член редколегії.

Приступа Євген Никодимович, д.пед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор (Львівський державний університет фізичної культури) – член редколегії.

Цьось Анатолій Васильович, д.фіз.вих., професор, ректор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) – член редколегії.

Шкребтій Юрій Матвійович, д.фіз.вих., професор, Заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри водних видів спорту (Національний університет фізич-ного виховання і спорту України, м. Київ) – член редколегії.

Павелків Роман Володимирович, д.психол.н., професор, академік АВШ України, перший проректор (Рівненський державний гуманітарний університет) – член редколегії.

Семенов Олександр Сергійович, д.пед.н., професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк).

Пшемислав Францков’як, д.пед.н. габілітований, професор, проректор (Велико-польська Вища Соціально-економічна Школа в Срьодє Великопольській, Польща).

Калман Санта, доктор габілітований, доцент (Університет Прикладних наук імені Яноша Кодолані, Угорщина).

Тордік Юдіта, доктор габілітований, професор кафедри розвитку людини (Університет Прикладних наук імені Яноша Кодолані, Угорщина).

YouTube