МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Семінар з проблем академічної доброчесності відбувся в МЕГУ

  Студенти денної та заочної форм навчання ОР "Бакалавр" та "Магістр" взяли участь у загальноуніверситетському семінарі «Академічна доброчесність», який провів на он-лайн платформі ZOOM проректор з наукової роботи професор Борейко В.І.


Учасники семінару обговорили принципи академічної доброчесності, ознайомились з вимогами законодавства у сфері академічної доброчесності до здобувачів освіти, основними видами порушення академічної доброчесності, їх наслідками та видами академічної відповідальності. Проблема академічної недоброчесності є нагальною не лише в нашій країні, а й в усьому світі. Принципи академічної доброчесності мають бути впроваджені в українській системі освіти задля того, щоб зробити освіту для студентів і професорсько-викладацького складу прозорою і актуальною, такою, яка задовольнятиме потреби ринку праці в майбутньому.