МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Ще один науковий здобуток юридичного факультету

Днями вийшла у світ колективна монографія на тему «Проблемне поле сучасного суспільства: філософсько-комунікативні та педагогічні інтерпретації/Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations», рекомендована до друку Інститутом Європейської інтеграції/Instytut Integracji Europejskiej, що розташований у Варшаві. Одним із співавторів наукового видання став декан юридичного факультету МЕГУ Андрій Матвійчук.

Зокрема, його авторству належить матеріал на тему аксіологічних основ нової наукової галузі – екологічна деонтологія. У матеріалі показано наукову генетику екодеонтології, визначено її загальні принципи, визначено об’єкт і предмет дослідження, а також завдання і завдання нової наукової дисципліни.

В рамках запропонованої екологічної деонтології обґрунтовується необхідність узагальнення системи екологічних знань з метою надання їм ціннісного характеру та імперативного значення, що стане передумовою формування комплексу екологічно визначених цінностей та принципів, якими має керуватися людина у своїй предметно-практичній діяльності. Особлива увага приділяється аксіологічним основам екологічної деонтології. Здобутки сучасної аксіологічної теорії застосовано для пошуку, виокремлення та систематизації цінностей, що очевидно можуть бути покладені в основу екологічної деонтології

YouTube