МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Тренінг «Методологія побудови студентоцентрованої освітньої програми»

В МЕГУ відбувся тренінг для гарантів освітніх програм та фокус-груп студентів «Методологія побудови студентоцентрованої освітньої програми»

Проректор з навчально-методичної роботи Мединська Н. М. закцентувала увагу на сучасних процесах розроблення та стандартизації освітніх програм.

Проректор з навчальної роботи та гуманітарної освіти  Яницька О. Ю. наголосила на важливості використання в освітньому процесі ЗВО системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання.

Завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Красовська О. О. у своїй презентації «Освітня програма як засіб формування майбутнього фахівця» продемонструвала основний принцип побудови сучасних освітніх програм, зосередивши увагу на студентоценрованому навчанні. Ольга Олександрівна підготувала глосарій «Основні терміни та їх визначення» й пам’ятку «Структура освітньої програми» для опису профілю освітньої програми.

Учасники тренінгу обговорили актуальні питання визначення  компетентностней та формулювання результатів навчання, підходів до викладання та оцінювання.