МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Місія, візія, та цінності

Яість освіти! Якість роботи!  Якість життя!

Форма власності: університет належить до приватної форми  власності

Рік заснування: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» створений у 1993 році як правонаступник Рівненського економіко-гуманітарного інституту. Рішенням трудового колективу та Вченої ради Рівненського економіко-гуманітарного інституту у вересні 2001 року інституту присвоєно ім’я академіка Степана Дем’янчука (засновника університету). У квітні 2002 Рівненський економіко-гуманітарний інститут перейменовано в Міжнародний університет «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» імені академіка Степана Дем’янчука, а в грудні 2004 року – в Міжнародний  економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» спрямований на якісну підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення з потребою та навичками безперервного професійного розвитку.

Організація освітнього процесу передбачає:

- автономність Університету у прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання;

- збереження традицій та введення інновацій у процес освітньої діяльності;

- ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших ресурсів;

- забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;

- академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;

- функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності;

-  формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, працедавців і закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.

Структура: університет налічує 8 факультетів (педагогічний, природничо-географічний, економічний, історико-філологічний,  журналістики, юридичний, кібернетики, здоров’я, фізичної культури і спорту), що здійснюють підготовку здобувачів: першого рівня вищої освіти (бакалавр)  за 19  освітніми програмами, другого рівня вищої освіти (магістр) за 18 освітніми програмами та  третього рівня вищої освіти (освітньо-науковий) за 5 освітньо-наукових програмами.

Університет має розвинуту інфраструктуру: п’ять  навчальних корпусів; закритий спортивний комплекс з басейном, тренажерними та гімнастичними залами; стадіон зі штучним покриттям; спортивні зали; 2 гуртожитки на 680 місць; сучасну бібліотеку;  Wi-Fi зони; телестудію; радіостудію; студентське інформаційне агентство; лабораторії; методичні  кабінети; унікальний музей Миру; ресурсний центр підтримки студентів.