МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Успішна акредитація освітніх програм

Колектив історико-філологічного факультету успішно пройшов акредитацію освітніх програм  підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література ) та 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) (Протокол №9 від 26.05.2020).

Експертна комісія високо оцінила якісний рівень  кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу бакалаврів середньої освіти, що відповідає  гаслу університету «Якість освіти! Якість роботи! Якість життя!»

Цей сертифікат є безперечним підтвердженням професіоналізму та  компетентності колективу історико-філогічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука». Висловлюємо щиру подяку здобувачам освіти, професорсько-викладацькому колективу, стейхкхолдерам за злагоджену роботу над удосконаленням системи забезпечення якості освітньої діяльності університету!

YouTube