МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

ВІДЕОСТУДІЯ

КЕРІВНИК

Смусь А. Г. кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій,  завідувач  телестудії, режисер, документаліст, сценарист  

e-mail: smus_andriy@ukr.net

Відеоробота має бути основою дипломного проєкту за умови, якщо її якість та глибина опрацювання теоретичного матеріалу відповідає кваліфікаційним вимогам для отримання ступеню бакалавра/магістра. Під відеороботою розуміється аудіовізуальний твір (надалі твір) усталеного чи інноваційного формату, призначений для оприлюднення в традиційних чи нових медіа  (мультимедійних платформах в інтернеті). На захист може бути представлений як один твір, так і низка творів з ознаками єдиного формату (серії).  Практична частина проекту складається з твору та супроводжуючих документів (інформаційний кейс) і має продемонструвати набуті дипломником в ході навчання знання та компетентності.

Здобувач вищої освіти повинен:

 • визначити та обґрунтувати важливу суспільно-значущу тему твору;
 • сформувати ідею твору та розробити поетапний план її реалізації від задуму до демонстрації (технологія виробництва відеопродукту)
 • підібрати відповідний темі та ідеї жанр/формат твору, чітко дотримуватися вимог до цього жанру/формату або обґрунтувати інновації;
 • самостійно чи в команді виконати низку робіт з реалізації твору (сценарій, зйомки, монтаж, популяризацію).

РЕКОМЕНДОВАНІ ЖАНРИ/ФОРМАТИ ТВОРІВ

Твір становить невід’ємну складову радіопроєкту і для нього обираються жанри з високим ступенем авторського начала, складності, що відповідає рівню бакалавра/магістра.

Необхідна ступінь складності твору (чи декількох творів) визначається та затверджується науковим керівником проекту.

Твір може бути виконаний в усталених  чи гібридних жанрах/форматах, а також мати високу ступінь інноваційності;

- розмовні формати (відеоблог, авторське ток-шоу, авторське інтерв’ю з додатковим відеорядом);

- інформаційні формати (інформаційна програма, репортаж);

- аналітичні формати (багатокомпонентний тележурнал, розслідування, огляд);

-художньо-публіцистичні формати (замальовка, нарис, документальний/художній короткометражний фільм, анімаційний фільм, серіал);

- інтернет та СММ-журналістика (відео-кейс до інтернет-порталу, лонгріди з елементами відео тощо).

АВТОРСТВО ТА СПІВАВТОРСТВО ТВОРУ

Твір може бути виконаний одноосібно чи  групою студентів.  Авторський внесок кожного студента має бути чітко означений і відображений в титрах та супровідних  документах  проекту.

ВИМОГИ ДО ТВОРУ

Тема  та  ідея твору повинна  бути актуальними та суспільно значущими. Доцільність тематики, ідеї та вибір жанру/формату твору обґрунтовується в теоретичній частині роботи.

 Якість та інші параметри. У творі передбачається висока ступінь авторства, а відтак наявність автора в кадрі чи за кадром. Твір повинен мати якість, достатню для публічного сповіщення. Звук та відео повинні відповідати вимогам трансляції, бути чіткими, зрозумілими, якщо інше не дозволяється форматом. Музичний супровід твору повинен бути авторським або запозиченим з відкритих баз. Твір має містити титри - вхідні, на синхронах, інформаційні та фінальні.

У  разі, якщо робота виготовляється в університетських НМЦ, то також має стояти копірайт. Посилання на використані джерела мають бути зазначені в супровідних документах, а необхідні – в титрах, відео-запозичення позначаються титром на екрані. Хронометраж та кількість творів корелюється залежно від жанру/формату, рекомендована загальна тривалість від 10 до 30 хвилин.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТВОРУ

Здобувач вищої освіти повинен самостійно чи в команді виконати всі етапи створення твору, а саме:

 • пошук та обґрунтування теми, ідеї, жанру/формату, написання сценарної заявки (Див. додатки);
 • опрацювання джерел, формування інформаційного кейсу (Див. додатки)
 • планування виготовлення твору від задуму до презентації, написання плану;
 • пошуки сценарного ходу та формування композиції, відповідно до вимог драматургії, написання поепізодного сценарію;
 • вибір візуального стилю твору, пошуки образів героїв чи явища-проблеми, написання короткого режисерського сценарію (трітмента);
 • проведення зйомки твору з використанням необхідних технічних засобів та прийомів, запис якісного звуку;
 • перегляд відзнятого матеріалу та складання монтажного плану, за необхідності, залучення компілятивного матеріалу;
 • монтаж повної версії твору та, за необхідності, монтаж демонстраційної версії твору (тизер).

Критерії оцінювання твору

Члени комісії оцінюють проект як цілісну розробку теоретичного та практичного змісту. При оцінювання практичної частини проекту комісія має послуговуватися таким критеріями:

 • актуальність та глибина, суспільна значущість обраної теми, її ідейне втілення;
 • відповідність твору обраному жанру/формату, ступінь інноваційності;
 • власне обґрунтування цінності авторського твору, роль автора/ведучого;
 • глибина дослідження та розробленості теми;
 • чітке визначення об’єктів, персоналій та локацій зйомки та їх відповідність заявленій ідеї та формату твору;
 • володіння методами збору інформації, зокрема, відео- та аудіо матеріалів;
 • втілення принципів драматургії та побудови композиції, наявність вмотивованого зв’язку між епізодами;
 • оригінальність сюжету та наявність авторського стилю, розвинена інтерактивність твору;
 • технічна якість твору, відповідно до ефірних параметрів та вимог трансляції – телебачення, інтернет (зображення, звук);
 • точність використаної інформації - перевірені джерела, верифікована інформація; грамотне титрування (імена, прізвища, назви), достовірне цитування (зокрема, відеоцитування)

ДОДАТКИ

Інформаційний кейс: сценарна заявка, план виробництва твору, поепізодний сценарій чи сценарний документ відповідно до обраного жанру/формату, режисерську експлікацію (трітмент), список використаних джерел

Розмісти на https://www.youtube.com/channel/UCi3p7PdsQJDtKWxsxhlnyNA/videos й надішли посилання на свій ресурс на корпоративну пошту викладача. 

YouTube