Центр кар’єрного зростання МЕГУ

Центр розвитку кар’єри  студентів є підрозділом Асоціації випускників МЕГУ, який сприяє створенню умов для розвитку кар'єри та подальшого працевлаштування студентів, підтримки підприємницьких ініціатив студентів шляхом надання консультаційних та інформаційних послуг, організації неформального навчання, тренінгів, семінарів, підвищення освітнього рівня студентів для здійснення підприємницької діяльності, інших заходів.

Діяльність Центру спрямована на розвиток підприємницьких навичок студентів шляхом їхнього залучення у практичну реалізацію бізнес-проектів, в тому числі спільно із суб'єктами малого підприємництва; посилення практичної спрямованості навчального процесу та залучення потенційних роботодавців до участі у навчальному процесі; підвищення ділової і підприємницької активності студентів; залучення представників бізнес-спільноти до організації і проведення тренінгів, семінарів, конкурсів, бізнес-турнірів, неформального навчання;сприяння формуванню полігону навчальних баз практик.

Центр створює платформу для співробітництва університету з підприємствами,  громадськими організаціями, засобами масової інформації, науково-дослідними інститутами, бізнесом, органами влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення реалізації принципів сталого розвитку людського капіталу.

 Основними завданнями діяльності Центру є:

 • Створення і зміцнення зв'язків між бізнесом і освітою;
 • Організація заходів, спрямованих на розвиток навичок підприємництва у студентів;
 • Створення умов для розвитку кар'єри та сприяння працевлаштуванню студентів, у тому числі надання консультаційної допомоги;
 • Організація курсів для студентів з метою підвищення їхнього потенціалу щодо здійснення підприємницької діяльності;
 • Надання комплексних консультаційних, освітніх й інформаційних послуг з питань господарського права, основ підприємництва, оподаткування, кредитування, інвестицій тощо;
 • Організація внутрішньоуніверситетських конкурсів бізнес-проектів з подальшим поданням кращих з них для участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах, турнірах;
 • Створення умов для співпраці з потенційними роботодавцями.
 • Здійснення оперативної взаємодії з Торгово-промисловою палатою, Українським фондом підтримки підприємництва, іншими вітчизняними і зарубіжними фондами і програмами.
 • Проведення семінарів, тренінгів та інших заходів щодо надання допомоги з працевлаштування на етапі планування кар’єри.
 • Проведення організаційної та консультативної роботи зі студентами з питань їхнього працевлаштування.
 • Організація інформаційної роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на міському та обласному рівнях у сфері сприяння працевлаштуванню.
 • Реалізація проектів, спрямованих на формування та розвиток громадських та підприємницьких ініціатив.
 • Тісна співпраця з органами студентського самоврядування, Асоціацією випускників університету з питань налагодження ділових стосунків з працюючими випускниками-потенційними роботодавцями та вирішення питань, пов’язаних зі сприянням в організації працевлаштування студентів університету.
 • Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, з підприємствами,  громадськими організаціями, засобами масової інформації, науково-дослідними інститутами, органами влади та місцевого самоврядування з питань сприяння працевлаштуванню студентів.
 • Сприяння розвитку міжнародних зв’язків університету із залученням випускників, що працюють за кордоном.