МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури створена у 2004 році.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури з моменту утворення поставила для себе основне завдання – вона має бути науково-педагогічним осередком підготовки високопрофесійних фахівців відповідного профілю. Працюючи над реалізацією такої мети, викладачі кафедри впроваджують нові прогресивні технології наукової та навчально-методичної роботи, спрямовують усі свої фахові вміння на розвиток та вдосконалення форм і методів навчального процесу, якості викладання дисциплін.

Викладачами кафедри розроблені лекційні курси, методичне забезпечення семінарських та практичних занять для усіх дисциплін, які закріплені за кафедрою.

Важливе місце в поглибленні професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури займає навчально-методична практика студентів. Спеціальна практика є складовою і дуже важливою частиною професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Наші студенти мають можливість проходити спеціальну практику в навчально-реабілітаційних центрах, обласному центрі «Інваспорт», лікувально-профілактичних закладах, спецзакладах освіти, з якими налагоджені тісні взаємостосунки та підписані угоди. Під час проходження практики до кожної групи студентів призначається методист, який несе відповідальність за кожного студента і за якість проходження практики. Поряд з методистом, у цьому процесі беруть активну участь викладачі кафедри, завідувачі відділеннями, адміністрація, реабілітологи, інструктори з ЛФК, масажисти та інший персонал баз практики. Під час проходження практики продовжується навчально-виховний процес, на практиці застосовуються знання, отримані під час навчання, студенти приймають участь у громадській і культурно-просвітницькій роботі колективів закладів, де проходять практику.

Кафедра проводить значну виховну роботу в студентському колективі. Всі викладачі є кураторами та наставниками студентських академічних груп на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту, оскільки організація навчально-виховного процесу передбачає єдність навчання та виховання у підготовці майбутніх фахівців. Такий підхід має системно-наскрізний характер, бо за формами організації охоплює всі напрямки діяльності студентського колективу, а за змістом впливає на конкретну особистість, формуючи сучасного компетентного, висококваліфікованого спеціаліста.

Важливе значення викладачі кафедри надають проведенню профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, дитячо-юнацьких спортивних школах, коледжах Рівненської області, Хмельниччини, Волині, Львівщини, Тернопільщини, Закарпаття та ін.

Викладачі кафедри організовують та керують різними формами волонтерської роботи, які є досить різноманітними, починаючи від підтримки найбільш вразливих верств населення та завершуючи спортивно-масовими заходами, спрямованими на розвиток інвалідного спорту.

З перших днів створення кафедри теорії і методики фізичного виховання та адаптивної фізичної культури на ній проводяться інтенсивні наукові дослідження.

Наукова тематика кафедри: «Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання у вищих навчальних закладах».

Викладачі кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, керують студентськими науковими проблемними групами, готують студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях.

Зусиллями викладачів організовуються і проводяться науково-практичні семінари, що сприяє подальшому зростанню їхньої професійної майстерності.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує професійну підготовку фахівців за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр».

З вересня 2013 р. завідувачем призначено кандидата наук з фізичного виховання і спорту доцента Романову Вікторію Іванівну.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності фізична культура, фізичне виховання різних груп населення на тему: «Динаміка фізичної підготовленості студенток старших курсів вищих навчальних закладів на основі різних режимів рухової активності».

Професор кафедри Завацька Лідія Архипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, член–кореспондент УАН, академік міжнародної академії наук педагогічної освіти (м.Москва),декан факультету здоров'я, фізичної культури і спорту. Відмінник освіти України.

Почесний працівник фізичної культури і спорту. Очолює регіональне відділення олімпійської академії України та спеціальної олімпіади України. Працює на факультеті з 1998 року. Читає курси з «Педагогіки», «Спеціальної педагогіки», «Адаптивного фізичного виховання». Під її керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. У 2013 році отримала відзнаку «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня. Активну участь бере у організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту (1999-2013рр.) член редколегії фахового збірника наукових праць.

ГАРІЄВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Старший викладач кафедри оздоровчих спортивно-педагогічних дисциплін.

Гарієвський Ю. В. є віце-президентом обласної федерації волейболу, членом НОК у Рівненській області, технічним делегатом Федерації волейболу України, кандидатом у майстри спорту, член громадської  обласної ради.

YouTube