МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри

Колектив кафедри приділяє значну увагу науковій та навчально-методичній роботі. Викладачами кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації опубліковано 15 монографій, 30 навчальних посібників, 40 методичних рекомендацій до навчальних курсів, 400 статей у наукових виданнях. Надано гриф міністерства освіти і науки України 15 навчальним посібникам.

На кафедрі функціонують науково-практичні лабораторії з проблем фізичної реабілітації, основ здорового способу життя, вікової фізіології та  фітотерапії.

Науково-дослідна робота включала такі напрями дослідження: проведення комплексної оцінки стану здоров’я (соматичного, фізичного, психологічного) різних груп населення, вивчення особливостей і закономірностей формування здоров’я з урахуванням впливу різних чинників; розроблення комплексу здоров’яформувальних і здоров’язбережувальних технологій формування здоров’я та його відновлення. Впроваджена розроблена програма «Здоров’я», проводилось комплексне обстеження учнів, визначено рівень їх фізичного здоров’я учнів, призначені індивідуальні програми оздоровчих заходів.

На факультеті відкрито навчальну лабораторію з нетрадиційних видів масажу та функціональної діагностики. Важливим напрямком діяльності лабораторії - освоєння різних видів масажу з профілактичною і лікувальною метою в клініці і спорті. Функціональна діагностика дозволяє провести автоматичну обробку інформації, визначити широкий ряд показників і сформувати графічне зображення одержуваних параметрів. Сучасна комп'ютерна апаратура дозволяє виконати дослідження на найвищому діагностичному рівні.

За матеріалами проведених досліджень опубліковані наукові публікації, методична література.

В результаті проведеної наукової роботи захищено 2 докторські і 3 кандидатські дисертації.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, семінарах, міжнародних симпозіумах та конгресах різних рівнів в Україні та за її межами. Підсумки наукових досліджень публікуються не тільки в Україні, але й у країнах Європи.

Провідними фахівцями з фізичної реабілітації на базі кафедри проводяться науково-практичні семінари для практикуючих фізичних реабілітологів (WCPT) із залученням фахівців центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець»; Обласного центру інвалідного спорту «Інваспорт»; навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина», медичного центру «Реавіта», кафедри здоров'я людини та фізичної терапії, кафедри ТМФВ та АФК МЕГУ.

Викладачі кафедри здоров’я людини та фізичної терапії проходять підвищення кваліфікації у формі стажування, на курсах підвищення кваліфікації, захисту дисертацій та здобуття вчених звань. На даний час частка викладачів, які підвищили свою кваліфікацію за останні 5 років складає 100%.

У травні 2013 р. кафедра фізична реабілітації пройшла акредитацію за кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, у 2015 р. – за кваліфікаційним рівнем магістр.

Наукова робота зі студентами

На кафедрі працюють студентські наукові проблемні групи, що дозволяє студентам більш глибоко засвоїти навчальний матеріал, проводити дослідження в галузі фізичної культури та спорту. Студенти виконують курсові, бакалаврські, магістерські роботи та успішно їх захищають. Проводяться студентські олімпіади, конференції, видається збірник праць молодих науковців і студентів університету.

Керівниками наукової роботи студентів є: д.п.н., проф. Поташнюк І.В., к.с/г.н, доц. Таргоній П.М., д.псих.н., проф. Михальчук Н.О.,  д.м.н., проф. Дорофеєва О.Є., к.м.н., доц. Поташнюк І.М, доц. Мартинюк Г.А., к.м.н., доц. Жовнір І.І., к.м.н., доц. Макареня В.В. та ін.

Студенти факультету здоров’я, фізичної культури та спорту приймали участь в Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Фізична реабілітація», яка проводилася у Сумському  державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка (м. Суми). За результатами олімпіади студент Федорчук Павло увійшов в трійкку кращих студентів.

Кафедра здоров’я людини та фізичної терапії координує свою роботу з діяльністю студентського наукового товариства, залучає його членів до участі у дослідженні загально кафедральних тем та проведенні заходів, надає їм допомогу у визначенні рівня актуальності досліджуваної наукової проблеми, у доборі та систематизації з бібліографії, у рецензуванні конкурсних робіт та наукових повідомлень.

Згідно з укладеними договорами, студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практики в медичних та лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних центрах, навчально-реабілітаційних закладах м. Рівне.

30-31 травня 2013 р. на базі МЕГУ кафедрою проведена науково-практична конференція «Розвиток фізичної терапії в Україні». В конференції взяли участь провідні спеціалісти з Бельгії, Польщі, України, у грудні 2013 року - науково-практичний семінар «Актуальні проблеми підготовки фахівців здоров’я людини та фізичної реабілітації», у 21-23 квітні 2015 року – науково-практичний семінар  «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології зміцнення та відновлення здоров’я», у квітні 2018 року - навчально-практичний тренінг "Фізична терапія при захворюваннях нервової системи" із залученням фахівців Українського католицького університету  (м. Львів). Студенти є активними учасниками щорічної відкритої студентської наукової конференції «На шляху до професійного удосконалення». Вони мають можливість виступити з повідомленнями і доповідями, в яких обґрунтовують свої дослідження і аналізують їх  результати.