МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Історико-філологічний факультет

 ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ – осередок філології та історичної науки.

Основні напрями діяльності сучасної вищої школи пов’язані з гуманізацією і гуманітаризацією освіти, демократизацією всього навчально-виховного процесу, розширенням класифікатора спеціальностей на виклики сьогодення і впровадженням додаткових спеціалізацій. Саме це спонукало керівництво Міжнародного економіко-гуманітарного  університету імені академіка С. Дем’янчука у вересні 1997 року  виокремити зі складу педагогічного факультету  новий структурний підрозділ – історико-філологічний факультет. Доцільність такого  кроку була зумовлена зростаючою роллю національних пріоритетів для формування громадянської свідомості, високих морально-етичних орієнтирів, естетичних смаків,  чому великою мірою сприяють вітчизняна історія, мова, література.

Нині на історико-філологічному факультеті навчаються студенти денної та заочної форми, які опановують такі спеціальності:

  • Українська мова та література, зарубіжна література, історія;
  • Українська мова та література, зарубіжна література, іноземна мова (польська, англійська, німецька);
  • Мова і література (англійська мова,  друга іноземна мова (німецька,  польська), зарубіжна література );

Після закінчення університету, студентам історико-філологічного факультету присвоюється кваліфікація :

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

014 Середня освіта (Українська мова та література)

Кваліфікація:

вчитель української мови та літератури

Кваліфікація за спеціалізацією:

вчитель іноземної мови ( англійська, німецька, польська); вчитель зарубіжної літератури

Кваліфікація за спеціалізацією:

вчитель історії, вчитель зарубіжної літератури

014 Середня освіта ( Історія)

Кваліфікація:

Вчитель історії

Кваліфікація за спеціалізацією:

вчитель правознавства

014 Середня освіта. Мова та література

Вчитель англійської мови,  вчитель німецької (польської) мови, вчитель зарубіжної літератури

Ступінь вищої освіти «Магістр»

014 Середня освіта (Українська мова та література)

Викладач української мови та літератури, вчитель історії

Викладач української мови та літератури, вчитель іноземної мови (англійська, німецька, польська)

014 Середня освіта (історія)

Викладач історії, вчитель правознавства

З 2006 року на факультеті успішно функціонує магістратура зі спеціальності «Українська мова та література», з 2012 року – магістратура зі спеціальності «Історія» (денна та заочна форма навчання).      Викладання основних фахових дисциплін забезпечують 4 кафедри: української мови та української літератури, кафедра історії, кафедра романо-германської філології, кафедра іноземних мов.

На факультеті працюють відомі в Україні мовознавці, історики, журналісти.

Учні та студенти України добре обізнані із підручниками та посібниками, авторами яких є викладачі історико-філологічного факультету: Назарець В. М.: “Зарубіжна література: для учнів 11 класу”, “Теорія літератури”, “Зарубіжна література: енциклопедичний довідник (у 2-х томах)”; Мединська Н. М. “Наукова робота з сучасної української літературної мови”, ”Магістерське лінгвістичне наукове дослідження”,Овдійчук Л. М “Вивчення творчості Ліни Костенко”, навчально-методичний посібник «Дитяча література»; Жив’юк  А. А. «Вивчення творчості Уласа Самчука у школі»; “Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука”, «Документ доби: публіцистика Уласа Самчука 1941-1943 роки»; Груба Т.Л. Навчально-методичний посібник «Формування правописної компетентності учнів»; Завальнюк А. Р.«Німецький пієтизм: історико-педагогічний аспект», доц. Скребкова М. А. Навчально-методичні посібники: « Світ цікавої англійської мови», « Технічний переклад : елементи теорії і практики»  та інші.
Майбутні філологи опановують три  європейські мови: англійську, німецьку, польську за сучасними технологіями із використанням підручників, виданих у країнах-носіях мови: Longman, OxfordUniversityPress, Express Publishing, CambridgeUniversityPress, Hueber, Langenscheidt, Cornelius, Juwenta. До послуг студентів просторі аудиторії та фонолабораторії, кабінет навчання польської мови.

Cтуденти історико-філологічного факультету зустрічаються зі знаними науковцями, письменниками, журналістами,  політичними діячами, відомими педагогами: директором Інституту літератури НАН України, академіком Миколою Жулинським, доктором філологічних наук завідувачем кафедри сучасної української мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Марією Плющ, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри стилістики та культури мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Любов’ю Мацько, доктором філологічних наук, професором, провідним науковим співробітником, завідувачем відділу граматики Інституту української мови НАН України, членом української національної комісії з питань правопису Катериною Городенською, літературознавцем, перекладачем, поетом, прозаїком, професором Львівського університету імені Івана Франка Андрієм Содоморою, відомим письменником, громадським та політичним діячем Володимиром Шовкошитним. Майбутні філологи мають змогу не тільки послухати інформацію про нові твори, а й долучитися до секретів поетичної, прозової, перекладацької творчості майстрів пера, поспілкуватися з ними, отримати відповіді на запитання.
Тісна співпраця налагоджена з міською організацією «Просвіта», членом ради якої є доц. Овдійчук Л. М. Багато заходів, які проводяться  на історико-філологічному факультеті спільно з цією організацією, спрямовані на формування молодої інтелектуальної інтелігенції України: флешмоби до Дня рідної мови та до Дня Просвіти, інтерактивні ігри «Антисуржик», «Грамотій»; «Шевченківські читання», «Костенківські читання» тощо. До послуг усіх, хто цікавиться раритетними книгами, бібліотека «Просвіти», у фондах якої зберігаються унікальні закордонні видання з історії, мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства та художні твори українських класиків та письменників-сучасників.

Студенти І-V курсів факультету долучаються до наукової діяльності, ставши членом СНТ«Пошук. Основна мета «Пошуку» – створитиумови для саморозвитку і самореалізації особистості студентів, залучити  їх до науково-дослідницької роботи за обраними напрямами, прищеплювати інтерес до пошукової роботи, систематично поповнювати знання, творчо використовувати отриману інформацію на практиці. Студенти мають змогу удосконалювати свої наукові здібності за одним чикількома обраними напрямами: лінгвістичним (української та іноземної мов), літературознавчим, лінгводидактичним, історичним, методики української та зарубіжної літератури тощо. За час існування товариства студенти неодноразово брали участь у всеукраїнських, міжнародних і міжвузівськихнаукових  конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах і виборювали призові місця. Результати їхньої творчо-пошукової діяльності – публікації у фахових виданнях (УМЛШ, Дивослово) та видавництвах України, перемоги і призові місця  на конкурсах наукових робіт (м.Херсон, м.Київ), висока оцінка науковців лабораторій Науково-дослідного інституту педагогіки Академії педагогічних наук України,  апробація у базових школах м. Рівне (ЗОШ № 8, 20, обласний ліцей).
Хомич Наталія, Борисовець Надія – переможці конкурсу на кращунаукову роботу з методики викладання української мови та літератури, Сьомак Юлія, Медьєші Діана, Шкабаріна Маргарита, Ткачук Ірина – переможці Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Мельничук Наталія –призер Всеукраїнської олімпіади з української мови ( ІІІ місце)  . Випускники факультету - активні учасники СНТ «Пошук» - пов'язали свою долю з рідним університетом, стали викладачами  історико-філологічного факультету.

За останні 5 років здобули кваліфікацію понад 500 учителів, літературних редакторів, журналістів, радіо та телевізійних ведучих, перекладачів, референтів, викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Про високий рівень фахових знань свідчить успішне працевлаштування наших колишніх студентів. Наші випускники - це наша гордість:Ірина Степанюк – прес-секретар проректора з наукової роботи Кременецького педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Ірина Федорович – власний кореспондент газети «Європа-Експрес» у Берліні, Анна Масник – журналіст редакції місцевої газети «Рівненська газета», Тетяна Киселик – ведуча на радіо FM та телеведуча на Рівненському державному телебаченні.  Успішно торують стежку своєї професійної майстерності Наталя Хомич, Оксана Комашко, Марія Легка (переможець конкурсу «Учитель року» у Дубровицькому районі), Ірина Опанасюк, Оксана Шолудько працюють учителями у загальноосвітніх школах Рівненщини та Волині, Сергій Саванчук – директор ЗОШ №1 (с.ЛюбаковичіСарненський р-н.), Наталія Лацик – літературно-технічний редактор поліграфічного центру  м.Тернопіль, Наталія Мартинюк – заступник директора Здолбунівськогопрофесійного ліцею залізничного транспорту, Ольга Міхньов – керівник відділу інформаційних програм, випусковий редактор, ведуча програми “Новини сусіда” на телеканалі “Рівне 1”, у 2014 р. створила новий проект – «Новини Рівного. День», Андрій Левдер – кандидат історичних наук, заступник завідувача кафедри історії ПВНЗ «МЕГУ ім. акад.  С. Дем'янчука», Оксана Марчук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад.  С. Дем'янчука», Шкабаріна Маргарита - кандидат педагогічних наук, вчений секретар ПВНЗ «МЕГУ ім. акад.  С. Дем'янчука»
На історико - філологічному факультеті створено всі умови для змістовного відпочинку студентів. Традиційними стали творчі конкурси «Філологиня факультету», «Джентльмен факультету», предметні вікторини, науково-практичні конференції, святкові дискотеки. Понад десять років на факультеті існує народний аматорський театр «Бриз» імені Богдана Денисюка.   Два роки поспіль цей колектив завойовував Ґран-прі на Всеукраїнському театральному фестивалі «Форум», диплом ІІ ступеня на Міжнародному студентському фестивалі у місті Пардубіце (Чехія). Щороку самодіяльні актори тішать своїх шанувальників прем’єрами, зокрема, це постановки за мотивами поеми Т. Шевченка «Наймичка», за повістю Б. Шведа «Поліщуки», романом у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» та «Чотири вінки пам’яті» за творчістю О. Стефановича.
Сьогодні філологічний факультет впевнено крокує в напрямі європейського освітянського простору, прагне зберігати і примножувати здобутки вітчизняної освіти і культури.