МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Педагогічний факультет

Педагогічний факультет входить до складу Інституту педагогічної освіти та здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 012 Дошкільна освіта. Бакалавр. Спеціалізації: початкова освіта, практична психологія, іноземна мова (англійська).

Очна форма (денна) -  50, заочна форма навчання (дистанційна) – 50.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

· Психологія дитяча

· Педагогіка дошкільна

· Основи природознавства з методикою

· Дошкільна лінгводидактика

· Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

· Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

· Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

· Теорія та методика музичного виховання

· Організація і керівництво дошкільною освітою та методична робота в дошкільному закладі

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: освітньо-виховною роботою з дітьми  раннього і дошкільного віку.

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток дітей дошкільного віку, планування та проведення занять та інших режимних моментів у дошкільному навчальному закладі; передовий педагогічний досвід дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу; власний педагогічний досвід та прогнозувати його застосування, корекцію, поширення; педагогічну, психологічну, методичну літературу та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня); роботу вихователів та надання їм методичної допомоги.

Розробляти: плани проведення занять, режимних моментів та виховних заходів з дітьми дошкільного віку, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку дошкільників, методики та технології дошкільної освіти.

Організовувати: життєдіяльність дітей на основі передових методик і технології педагогічної діяльності: турбота про здоров’я дітей, вивчення індивідуально-особистісних особливостей дітей, збір фактів поведінки дітей, проектування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу, відбір нових форм і методів, спрямованих на формування у дитини ставлення до природи, навколишнього світу, інших людей і самого себе, інтересу і культури пізнання, педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі, використання нових форм, які забезпечують ефективний розвиток дітей, моделювання і керівництво різними видами діяльності дітей, педагогічне управління поведінкою і активністю дітей.

Забезпечувати: виховання і навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характер впливу засобів та методів на фізичний та розумовий розвиток дошкільників.

5.Випускник зможе працювати: вихователем дошкільного навчального закладу, учителем з усіх спеціальностей у сфері дошкільної освіти (з дипломом бакалавра), вихователем дітей дошкільного віку в інтернатному закладі, вихователем дітей дошкільного віку у дитячому санаторії, сімейним вихователем (гувернером), консультантом з питань сімейного виховання, вихователем-методистом, вихователем дитячих будинків, інспектором-методистом відділів освіти, вихователем дитячих будинків.

6.Отримає кваліфікацію: вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 012 Дошкільна освіта. Магістр. Спеціалізація: початкова освіта.

Очна форма (денна) -  100, заочна форма навчання (дистанційна) – 75.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Дошкільна педагогіка з методикою викладання у вищому навчальному закладі
 • Дитяча психологія з методикою викладання у вищому навчальному закладі
 • Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
 • Сучасні технології викладання методики природознавства
 • Сучасні технології викладання методики розвитку мови
 • Сучасні технології викладання методики природознавства
 • Сучасні технології викладання методики розвитку мови
 • Сучасні технології викладання методики математики
 • Сучасні зарубіжні педагогічні концепції
 • Технології педагогічних досліджень і діагностика в дошкільній освіті
 • Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
 • Організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  студентів у навчальних закладах різних рівнів акредитації

Аналізувати: ринок надання навчальних послуг, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології.

Розробляти: навчальні плани та плани виховної роботи, лекційні, практичні, лабораторні  заняття, самостійну роботу, індивідуальну роботу, навчальну програму, робочу навчальну програму консультацій,  презентаційний матеріал,  тестові завдання, екзаменаційні білети, наочні, дидактичні посібники та інші види методичного забезпечення для різних аспектів роботи.

Організовувати: науково-дослідницьку, методичну, консультативну, прогностичну, освітню, виховну, корекційну, діагностичну діяльність, фундаментальні та прикладні дослідження в галузі психолого-педагогічних наук,  управлінську діяльність у закладах дошкільної освіти та освітніх установах.

Забезпечувати: методику викладання педагогічних та методичних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації;

Контролювати: педагогічну, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-управлінську  діяльність у системі загальної і вищої (спеціальної) педагогічної освіти.

5.Випускник зможе працювати: викладачем  ВНЗ різних рівнів акредитації, вихователем-методистом, інспектором-методистом відділів освіти, вчителем початкової школи, організатором дошкільної освіти, керівником відділу управління освітою, керівником науково-методичного відділу,   вихователем у дошкільних навчальних закладах.

6.Отримає кваліфікацію:викладач педагогічних дисциплін і фахових методик, організатор дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

Кваліфікацію за спеціалізацією: вчитель початкової школи.

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

                                                     Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 013 Початкова освіта. Бакалавр. Спеціалізації: дошкільна освіта, практична психологія, іноземна мова (англійська), біологія, основи інформатики.

Очна форма (денна) -  100, заочна форма навчання (дистанційна) – 100.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Загальна психологія
 • Вікова психологія
 • Педагогіка
 • Теорія та методика виховання
 • Основи педагогічної творчості
 • Педагогічні технології у початковій школі
 • Методика викладання української мови
 • Методика викладання математики
 • Методика викладання природознавства
 • Суспільствознавство з методикою викладання
 • Фізична культура з методикою викладання
 • Методика вивчення валеології основ безпеки життєдіяльності
 • Трудове навчання з практикумом
 • Образотворче мистецтво з методикою викладання
 • Музичне виховання і основи хореографії з методикою
 • Теорія та методика ознайомлення школярів із народознавством
 • Основи культури і техніки мовлення

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  учнів початкової школи

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток учнів молодшого шкільного віку, планування та проведення уроків та інших виховних заходів  у початковій школі.

Розробляти: календарне та тематичне планування,  конспекти уроків,  виховних заходів із учнями початкової школи, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку молодших школярів, методики та технології початкової освіти.

Організовувати: навчання учнів у початковій школі, навчання в спеціалізованих школах і дитячих садках, установах культури, приватних школах, виховання та навчання дітей дошкільного віку у закладах освіти, організація методичної роботи з дошкільного виховання у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дітей, санаторіях, навчання школяра в умовах родинного виховання, організація гурткової роботи, діагностику та консультування психофізичного розвитку школярів, консультування з питань сімейного виховання.

Забезпечувати: навчання, виховання та розвиток учнів початкової школи,  дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характер впливу форм, методів і засобів навчання  на фізичний та розумовий розвиток учнів початкової школи.

5.Випускник зможе працювати: вчителем початкової школи, практичним психологом, вихователем у дошкільних навчальних закладах, вчителем іноземної мови (англійської) у початковій школі, вчителем інформатики початкової школи, вчителем біології, вихователем групи продовженого дня, сімейним педагогом, консультантом з питань сімейного виховання.

6.Отримає кваліфікацію: вчитель початкової школи. Кваліфікацію за спеціалізацією: вихователь дітей раннього та дошкільного вікувчитель інформатики, вчитель іноземної мови, вчитель біології, практичний психолог.

7.Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 013 Початкова освіта. Магістр. Спеціалізації: дошкільна освіта, практична психологія. Ліцензійний обсяг - 225.

2.Випускова кафедра.

Кафедра початкової та дошкільної освіти.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Педагогіка та психологія  вищої школи
 • Методика викладання дидактики у вищій школі
 • Методика викладання теорії виховання у вищій школі
 • Методика викладання освітньої галузі "Математика"
 • Методика викладання освітньої галузі " Мови і літератури"
 • Методика викладання освітньої галузі "Природознавство "
 • Методика викладання освітньої галузі "Суспільствознавство "
 • Методика викладання освітньої галузі " Мистецтво "
 • Методика викладання освітньої галузі "Технології "
 • Методика викладання освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура "
 • Педагогічна етика викладача вищої школи
 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи

 

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  студентів у навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Аналізувати: ринок надання навчальних послуг, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології.

Розробляти: навчальні плани та плани виховної роботи, лекційні, практичні, лабораторні  заняття, самостійну роботу, індивідуальну роботу, навчальну програму, робочу навчальну програму консультацій,  презентаційний матеріал,  тестові завдання, екзаменаційні білети, наочні, дидактичні посібники та інші види методичного забезпечення для різних аспектів роботи.

Організовувати: науково-дослідницьку, методичну, консультативну, прогностичну, освітню, виховну, корекційну, діагностичну діяльність, фундаментальні та прикладні дослідження в галузі психолого-педагогічних наук,  управлінську діяльність в закладах освіти та освітніх установах.

Забезпечувати: методику викладання педагогічних та методичних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації;

Контролювати: педагогічну, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-управлінську  діяльність в системі загальної і вищої (спеціальної) педагогічної освіти.

5.Випускник зможе працювати: викладачем  ВНЗ різних рівнів акредитації, вчителем початкової школи, організатором початкової освіти, керівником відділу управління освітою, керівником науково-методичного відділу,  практичним психологом, вихователем у дошкільних навчальних закладах.

6.Отримає кваліфікацію: викладач педагогіки та методик початкового навчання, організатор початкової освіти.

Кваліфікацію за спеціалізацією: вихователь дітей раннього та дошкільного вікувчитель інформатики, вчитель іноземної мови (англійської), вчитель біології.

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

05  Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія.  Бакалавр. Спеціалізації: психологія, соціальна педагогіка, соціально-психологічна реабілітація, психологічне та організаційне консультування.

Очна форма (денна) -  50, заочна форма навчання (дистанційна) – 25

2.Випускова кафедра.

Кафедра психології.

3. Основні дисципліни (перелік).

 • Вікова психологія
 • Загальна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Історія психології
 • Методика роботи практичного психолога
 • Основи патопсихології
 • Психодіагностики
 • Основи психокорекції
 • Основи психологічного консультування
 • Основи психотерапії
 • Педагогічна психологія
 • Практикум з групової психокорекції
 • Практикум з психології
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Психологія сім'ї
 • Психологія спілкування

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: діяльністю психологічної служби в закладі освіти, на підприємстві (в організації).

Аналізувати: результати психодіагностичної, консультативної, психопрофілактичної та корекційної роботи.

Розробляти: просвітницькі та психопрофілактичні заходи, психодіагностичні обстеження, індивідуальні консультації, розвивальні програми та заняття, індивідуальні та групові психокорекцій ні програми та визначати пріоритетні види робіт у залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Організовуватипсихологічну діагностику; психологічне консультування; профілактичну діяльність; психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності.

Забезпечувати: створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт,  який є основою психічного здоров’я.

Контролювати:ускладнення у психічному розвитку дитини, що виникають при переході на наступну вікову категорію; психологічні умови навчання та виховання, необхідні для нормального психічного розвитку дітей; створення сприятливого психологічного клімату в дитячому освітньому закладі.

5.Випускник зможе працювати: практичний психолог у закладах освіти; працівник служби «Телефон довіри», кабінету корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, реабілітаційних центрів, практичний психолог на підприємстві; практичний психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант; спеціаліст в галузі психологічних досліджень.

6.Отримає кваліфікацію: практичний психолог.

7.Форма навчання:  очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

 

Структура інформаційної сторінки спеціальності

Розділ 1

1.Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія. Магістр. Спеціалізації: психологія, соціальна педагогіка, соціально-психологічна реабілітація, психологічне та організаційне консультування.

Ліцензійний обсяг – 100.

2.Випускова кафедра.

Кафедра психології.

3. Основні дисципліни (перелік):

 • Кризове консультування особистості;
 • Медико-психологічне консультування та експертиза;
 • Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ;
 • Психоаналіз;
 • Психологічна служба в установах системи здоров'я;
 • Психологічний практикум із індивідуального консультування особистості;
 • Психологія інвалідності та реабілітації;
 • Психологія професійного вигорання;
 • Робота на "Телефоні довіри";
 • Сімейна, дитяча та підліткова психотерапія;
 • Теорія та практика психологічної допомоги.

Розділ 2

4.Випускник зможе:

Керувати: діяльністю психологічної служби в закладі освіти, на підприємстві (в організації), реабілітаційному центрі, навчально-виховним процесом у закладі освіти.

Аналізувати: результати психодіагностичної, консультативної, психопрофілактичної та корекційної роботи, результати реабілітаційних заходів, планування та проведення занять з психолого-педагогічного циклу у закладах освіти.

Розробляти: просвітницькі та психопрофілактичні заходи, психодіагностичні обстеження, індивідуальні консультації, розвивальні програми та заняття, індивідуальні та групові психокорекційні програми, реабілітаційні заходи, плани проведення навчальних занять.

Організовувати: психологічну діагностику, оцінку відповідності рівня розвитку знань, вмінь, навичок, особистісних якостей дітей віковим нормам, виявлення психологічних причин труднощів у навчанні та вихованні окремих учнів, психологічне консультування; профілактичну діяльність; психологічну корекцію, що спрямована на зниження та усунення відхилень у психічному розвитку учня; психологічний патронаж проблемних категорій населення; психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності; соціально-психологічну реабілітацію різних категорій та громадян;проведення соціально-психологічних досліджень; виховання та навчання студентів у закладах вищої освіти.

Забезпечувати: створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, який є основою психічного здоров’я, профілактику психічних розладів, збереження та укріплення психічного здоров’я населення, психологічну реабілітацію, викладання психологічних дисциплін.

Контролювати: ускладнення у психічному розвитку дитини, що виникають при переході на наступну вікову категорію; психологічні умови навчання та виховання, необхідні для нормального психічного розвитку дітей; якість проведення реабілітаційних заходів, характервпливу засобів та методів викладання на фізичний та розумовий розвиток особистості.

5.Випускник зможе працювати: практичний психолог у закладах освіти; працівник служби «Телефон довіри», кабінету корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, реабілітаційних центрів, практичний психолог на підприємстві; практичний психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант; спеціаліст в галузі психологічних досліджень, працівник реабілітаційного центру, викладач психології ВНЗ різних рівнів акредитації.

6.Отримає кваліфікацію: практичний психолог, соціально-психологічний реабілітолог, викладач психології.

7.Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

Інститут працює в навчальному корпусі № 4, за адресою: м. Рівне, вул. Фабрична, 12-б. До послуг студентів навчальні аудиторії та кабінети обладнані наочністю та технічними засобами навчання, бібліотека і читальний зал, комп’ютерний клас, зоологічний музей та музей гірських порід. Матеріали, розміщені в кабінетах та коридорах Інституту, дають змогу студентам якомога повніше освоїти навчальні дисципліни, підвищити рівень знань, ознайомитись з сучасними досягненнями в педагогіці, психології та природничих науках.

В Інституті діє аспірантура зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Кафедри Інституту тісно співпрацюють із провідними вузами України: Інститутом педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інститутом педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кафедрою дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Рівненським державним гуманітарним університетом, Житомирським державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д.Ушинського, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені В.Винниченка, Рівненським Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,Університетом «Острозька академія», з лабораторією методології та теорії психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

З метою налагодження міжнародних зв’язків підписані угоди про співпрацю з Барановичським державним університетом, Вищою соціально-економічною школою в                   м. Шрьоде Велькопольське, Краківською академією ім. А.Моджевського, з кафедрою педагогічної освіти Московського державного гуманітарного університету імені М.О.Шолохова.