МЕГУ – вибір сучасного абітурієнта! МЕГУ – твій найкращий вибір! МЕГУ – це більше ніж університет! МЕГУ – найкращі умови для навчання та розвитку! МЕГУ – розвиваємося для тебе! МЕГУ – це вибір лідерів! МЕГУ – твій шлях в майбутнє! МЕГУ – якість освіти, визнана країною і світом! МЕГУ: наші рейтинги – наші студенти! МЕГУ – освітній бренд, визнаний абітурієнтом!

Наукова робота

Науково-дослідна робота Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука спрямовується на залучення провідних науковців університету до загальнонаукового та світового наукового простору, а також використання міжнародного досвіду для розв’язання важливих наукових завдань, направлених на підвищення ефективності розвитку національної економіки та якості вищої освіти, вирішення гуманітарних, технічних та природничо-географічних проблем.

Для цього університетом налагоджена тісна співпраця у науковій сфері із зарубіжними вищими навчальними закладами – партнерами із Бельгії, Білорусі, Грузії, Естонії,  Ізраїлю, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Чеської Республіки.

У рамках загально-університетської комплексної наукової теми «Виховання учнівської і студентської молоді на ідеях миру в навчально-виховному процесі школи і ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0114U006025), дослідження за якою очолює Заслужений працівник освіти України д.пед.н., проф. Дем’янчук А. С., діяли наукові школи під керівництвом: д.ф.-м.н., проф. Джуня Й. В. (тема НДР «Математико-статистичні моделі, їх системний аналіз та інформаційне забезпечення», державний реєстраційний номер 0114U006030), д.т.н., проф. Власюка А. П. (тема НДР «Математичне і комп’ютерне моделювання складних фізико-хімічних процесів в середовищах пористої і нанопористої структури», державний реєстраційний номер 0114U006027), д.е.н., професора Борейка В. І. (тема НДР «Розвиток економіки та фінансів України в контексті європейської інтеграції», державний реєстраційний номер 0114U006026), д.геогр.н., професора Калька А. Д. (тема НДР «Географія та туризмознавство Рівненщини і суміжних областей – геоекологічні та соціально-економічні проблеми», державний реєстраційний номер 0114U006029), д.філол.н., професора Фінклера Ю. Е. (тема НДР «Розвиток мас-медійного простору України в плюралістичному суспільстві», державний реєстраційний номер 0114U006031), та к.і.н., доцента Жив’юка А.А. (тема НДР «Актуальні проблеми дослідження історії Західної України в новітній період», державний реєстраційний номер 0114U006028).

Вагомість досягнень університету у сфері налагодження тісної співпраці із зарубіжними навчальними закладами підтверджується включення його провідних науковців до міжнародних академій та нагородження їх відзнаками зарубіжних країн.

rectorТак, ректор університету, Заслужений працівник освіти України, професор Дем’янчук Анатолій Степанович є Академіком Академії наук вищої школи України, Дійсним членом Міжнародної педагогічної академії, Дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук України, віце-президентом Європейської асоціації безпеки, Почесним доктором Крайовей Ізби Едукації (м. Краків, Польща), Почесним доктором Інституту імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина). Під керівництвом проф. Дем’янчука А. С. захищено 14 кандидатських дисертацій. Він є автором понад 200 наукових статей, 5 підручників, 3 науково-методичних посібників та 2 монографій. Професор Дем’янчук А. С. є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки. З 2000 до 2002 року він очолював Спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій у Рівненському державному гуманітарному університеті.

У науковій школі під керівництвом Дійсного члена Міжнародної педагогічної академії, Дійсного члена Європейської асоціації безпеки, професора Джуня Йосипа Володимировичаздійснюється розробка основ теорії структури інформації, вивчаються питання інформаційної безпеки та теорія оцінок. У 2000 році професор Джунь Й. В. отримав науковий грант Народногосподарського факультету за успішну розробку проекту «The Investigation of the random Oscillations of stock Index». Він має понад 220 наукових публікацій, з яких 40 публікацій в іноземних виданнях. Джунь Й. В. підготував 3-х кандидатів наук в галузі розробки методів математичної обробки і аналізу неприливних варіацій гравітаційного поля Землі. За цикл робіт по застосуванню некласичних процедур в педагогічних дослідженнях проф. Джунь Й. В. отримав медаль ім. Д. Бешенеї (Угорщина).

P1010410За ініціативи та сприяння проф. Джуня Й. В. в 2015 році було підписано договір про наукове співробітництво між Миколаївською астрономічною обсерваторією (МАО) і Малою академією наук, досягнуто домовленості та організовано передачу від МАО Рівненській МАН телескопу для моніторингу навколоземного космічного простору, який встановлюється на даху Рівненського будинку вчених. Результати спостережень будуть надсилатись у Всеукраїнський центр моніторингу КО і NASA (США). Нова станція буде підключена до Світового банку даних спостереження за космічними об’єктами.

обложкаУ 2015 році університетом налагоджена співпраця щодо проведення дослідження за темою «Некласична теорія помилок вимірів», в якій проф. Джунь Й. В. розвинув Класичну теорію помилок, створену видатним німецьким математиком К. Ф. Гаусом, з Кошицьким технічним університетом (Словаччина) та іншими вітчизняними та іншими зарубіжними навчальними закладами.

Галузеві напрями наукових досліджень в університеті очолюють доктор філологічних наук, професор, академік Відділення масової комунікації Академії наук вищої школи України Шаповал Юрій Григорович; доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Борейко Володимир Іванович; доктор технічних наук, професор Власюк Анатолій Павлович; доктор педагогічних наук, професор Поташнюк Ірина Валентинівна; доктор психологічних наук, професор Ставицький Олег Олександрович; доктор філологічних наук, професор Назарець Віталій Миколайович, доктор наук із соціальних комунікацій, професор Мітчук Ольга Андріївна; кандидат педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член-кореспондент Української академії наук, Почесний працівник фізичної культури і спорту України Завацька Лілія Архипівна; кандидат біологічних наук, професор, дійсний член аерокосмічної академії України Бенедь Володимир Петрович; кандидат педагогічних наук, професор Лещенко Ганна Петрівна, кандидат історичних наук, доцент Жив’юк Андрій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, професор Мединська Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент Михальчук Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Пагута Тамара Іванівна, кандидат філософських наук, професор Матвійчук Андрій Васильович.

Д.т.н., професор Власюк А. П. є автором понад 300 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 9 публікацій в іноземних виданнях (2 публікації в журналі «Journal of mathematical sciences» та «Journal of Engineering Physics and Thermophysics», США, 2 публікацій в журналі «Scientific bulletin of Chelm», Польща, 3 публікаціі в журналі «Математическое моделирование» Російської академії наук та 2 публікації в інженерно-фізичному журналі республіки Білорусь, які входять до бази Scopus та інших міжнародних науко-метричних баз.

Проф. Власюк А. П. є членом спеціалізованих вчених рад Національного університету водного господарства та природокористування та Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Полюя, проф. Фінклер Ю. Е. – член спеціалізованих вчених рад  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Класичного приватного університету та Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, проф. Калько А. Д. – член спеціалізованої вченої ради Національного університету водного господарства та природо-користування, проф.  Мединська Н. М. – член спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, проф. Мітчук О. А. – член спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, проф. Ставицький О. О. – член спеціалізованої вченої ради Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, проф. Коссак В. М. – член спеціалізованої вченої ради Академії Міністерства внутрішніх справ України.

Наукові дослідження в інституті педагогічної освіти та на факультетах університету здійснюються відповідно до комплексних наукових тем:

– інститут педагогічної освіти – «Психолого-педагогічні основи становлення творчої особистості майбутнього вчителя»;

– економічний факультет – «Фінансово-управлінські аспекти діяльності організацій у трансформаційній економіці»;

– історико-філологічний факультет – «Актуальні питання розвитку гуманітарної освіти»;

– факультет кібернетики – «Спектральні методи та задачі гідро-газодинаміки»;

– факультет здоров’я фізичної культури і спорту – «Формування і вдосконалення здоров’я в осіб різного віку в процесі фізичного виховання»;

– юридичний факультет – «Проблеми становлення Конституційного ладу України в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави»;

– факультет журналістики – «Інформаційно-аналітичні аспекти висвітлення подій у регіональних засобах масової інформації: тематична палітра, структуризація».

На базі університету діють наукові лабораторії, у роботі яких беруть участь більше 50 здобувачів зі складу молодих науково-педагогічних працівників університету.

В університеті на денній і заочній формах навчання здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру зі спеціальностей: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» та 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій».

Як результат такої роботи в університеті з 2003 року захищено 7 докторських та 77 кандидатських дисертацій.

У 2015 році працівниками та здобувачами наукового ступеня університету захищено 2 докторських (Назарець В. М., Мітчук О. А.) та 8 кандидатських (Смусь А. Г., Ревуцька С. А., Ільків О. В., Трофімчук М. О., Коваль В. В., Боровець О. В., Хом’як О. А., Кравчук Д. В.) дисертацій; 6 викладачів університету (Коваль Л. А., Дем’янчук І. А., Марчук О. О., Котяш І. А., Поташнюк І. М., Терновик Н. А.) отримали вчене звання доцента.

У 2015 році під керівництвом професора Власюка А. В. захистив докторську дисертацію Мартинюк П. М.; під керівництвом професора Фінклера Ю. Е. захистили докторську дисертацію Мітчук О. А. та кандидатську дисертацію Смусь А. Г.,  під керівництвом доцента Жив’юка А. А. захистив кандидатську дисертацію Кравчук Д. В., докторську та кандидатську дисертації захищені під керівництвом проф. Коссака В. М.

На сьогоднішній день в аспірантурі університету навчається 31 особа. Над докторськими та кандидатськими дисертаціями працюють, відповідно, 11 та 43 науково-педагогічних працівників університету.

За роки існування університету проведено 25 Міжнародних науково-практичних конференцій, у роботі яких брали участь провідні науковці з Польщі, Словаччини, Білорусії, Росії, Бельгії, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Естонії, Чехії, Угорщини тощо.

Традиційно, кожних два роки в університеті проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті».

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня публікуються у фаховому науковому-збірнику університету «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ». За останнє десятиліття викладачами університету видано 45 монографій, опубліковано розділи у 26 колективних монографіях, 5706 наукових статей; 1818 тез, 256 авторефератів і брошур, 8 довідникових видань. Провідними науковцями університету опубліковано більше 150 статей у видання зарубіжних країн, в тому числі в Австрії, Англії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Іспанії, Казахстані, Нідерландах, Німеччині, США, Польщі, Росії, Словаччині, Словенії, Чеські Республіці, Угорщині, Японії.

Професорсько-викладацький колектив університету налічує 18 докторів наук, професорів та 110 штатних кандидатів наук, доцентів.

У 2015 році декан факультету журналістики Мітчук Ольга Андріївна із роботою «Носії  ліберальної  інформаційної  культури  як чинник  соціальних  комунікацій» стала переможцем конкурсу та отримала премію голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

В роботі галузевих академій наук України беруть участь доктори наук, професори: Дем’янчук А. С., Джунь Й. В., Власюк А. П., Борейко В. І., Косак В. М., Поташнюк І. В.,  Бенедь В. П., Дем’янчук А. С., Завацька Л. А.

Активну участь в роботі Малої академії наук України беруть доктори наук, професори та кандидати наук, доценти: Бенедь В. П., Власюк А. П., Груба Т. Л., Золяк В. В., Калько А. Д., Косак В. М., Кузьменко А. П., Лещенко Г. П., Мединська Н. М., Мітчук О. А., Олієвська М. Г., Ясінський М. М., Яроменко О. В.

До читання лекційних курсів в університеті залучаються відомі фахівці з провідних ВНЗ-партнерів України та зарубіжжя: Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного університету фізичної культури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету державної податкової служби України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Університету Прикладних Наук імені Яноша Кодолані з Угорщини, Краківської Академії імені Анджея Фрича Моджевського та Великопольської Вищої соціально-економічної школи в Срьодє Великопольській із Польщі, Університетського коледжу «Артезіс» м. Антверпен з Бельгії, Католицького університету Валенсії імені Святого мученика Вісенте та Валенсійського навчального центру «Престиж» з Іспанії.

На базі названих вищих навчальних закладів здійснюється підготовка молодих вчених університету за різними напрямами наукових досліджень.

На факультетах університету діють студентські наукові товариства та проблемні групи, що об’єднані в університетське студентське наукове товариство «Еврика» (понад 300 студентів).

Студентське наукове товариство «Джерело» економічного факультету нараховує 65 студентів, «Пошук» історико-філологічного факультету – 47, «Портал» факультету кібернетики – 38, «Наука» факультету здоров’я фізичної культури і спорту – 71, «Лексидіон» юридичного факультету – 18, «Інтелект» факультету журналістики – 19, Інституту педагогічної освіти – 49.

Щорічно студенти університету беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах, посідаючи призові місця.

Так, у 2013 році студентка економічного факультету Бакунець А. стала переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» у номінації «HR-менеджер», а студенти економічного факультету Бакунець А. і Макар Г. вибороли ІІІ місця у Рівненському обласному конкурсі на кращу науково-практичну роботу, відповідно, в галузях знань «Менеджмент» та «Економіка і підприємництво.

У 2014 році студент магістратури економічного факультету Онофрійчук О. зайняв І місце на регіональному конкурсі магістерських робіт, команда студентів економічного факультету із 5-ти учасників – І місце в регіональному Брейн-рингу з питань розвитку ринкової економіки, студентка І курсу історико-філологічного факультету Шкабаріна М. – ІІ місце на Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика серед філологічних, а студентка педагогічного факультету Прокоп Я. – ІІ місце на цьому конкурсі серед нефілологічних спеціальностей, студентка ІІ курсу історико-філологічного факультету Зейкан А. – ІІ місце на обласному етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, студенти університету Шкабаріна М., Самулік Л. та Миронюк Н. отримали премії Голови Рівненської ОДА за активну участь у науково-дослідницькій роботі.

У 2015 році 24 студенти університету взяли участь у 12 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. Із них 5 студентів отримали грамоти, а студентка факультету журналістики Давидюк Катерина Юріївна зайняла ІІІ місце. Студенти юридичного факультету Юсько Іван зайняв І, а Ткачук Ірина – ІІ місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.

Як активний учасник Всеукраїнських студентських олімпіад (2 місце за кількістю учасників та 3 місце – за кількістю нагород) університет був відзначений в Інформаційній записці Міністерства освіти і науки України щодо узагальнення підсумків Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014-2015 навчальному році.

У 2015 році за активну участь у науково-дослідницькій роботі 3 студенти університету (Левчук Олена Василівна – факультет журналістики; Лук’янчук Тарас Олександрович – природничо-географічний факультет та Кравчик Марія Сергіївна – економічний факультет) отримали премії Голови Рівненської ОДА..

Випускниками університету, його нинішніми науково-педагогічними працівниками успішно захищені докторські та кандидатські дисертації з педагогіки, психології, економіки та іноземної філології. У перспективі робота наукового відділу університету буде спрямована на удосконалення роботи над існуючими напрямами та відкриття аспірантури з фізичного виховання та спорту, філологічних, економічних та юридичних напрямів.

Завдяки високій оцінці показників наукової роботи та якості її результатів Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука  був внесений до Переліку установ, яким надається підтримка держави.