Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи першого рівня вищої освіти (бакалаврського)

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи першого рівня вищої освіти (бакалаврського)