Факультет географії, історії та туризму

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФІЇ, ІСТОРІЇ ТА ТУРИЗМУ

Започаткування підготовки вчителів-географів та фахівців з туристичного обслуговування в регіоні

В кінці 90-х років ХХ ст. на Рівненщині постала гостра проблема із кадровим забезпеченням географії у школі, підвищені рівні географічної освіти. Таким чином, у 2001 році, за ініціативи ректорату університету, вперше в регіоні розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія». Спеціальність відкрито на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища, очолювану к.т.н., проф. Харченком Б.І. Відкриття спеціальності стало можливим також завдяки зусиллям науковців: д.геогр.н., проф.  Будза М. Д., д.пед.н., проф. Лісової С.В.,    к.с-г.н., доц. Олійника В.С. та ін. Започаткування підготовки фахівців-географів в регіоні дало поштовх до створення осередку розвитку географічної освіти на базі тодішнього Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука, створило умови для розвитку наукового потенціалу та стало першим кроком у формуванні природничо-географічного факультету. 

Набутий досвід в процесі підготовки вчителів-географів, розширення кадрового складу кафедр, сприяло у відкриті нових спеціальностей на факультеті. Згодом на базі випускової кафедри географії і туризму факультету було ліцензовано спеціальність «Туризм» і Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука став першим вищим навчальним закладом на теренах Рівненщини, що розпочав підготовку фахівців туристичної індустрії спочатку на рівні бакалавр, а потім і магістр.

На сучасному етапі факультет є важливим структурним підрозділом університету, що не тільки готує здобувачів вищої освіти за освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, але й відіграє важливу роль в туристично-краєзнавчій, виховній, просвітницькій діяльності університету. Саме викладачі факультету стали ініціаторами започаткування акції «Прапор університету на вершинах світу», зимової школи-семінару «Організація зимових походів та техніка безпеки в горах». На факультеті зародилися і вперше розпочали свою діяльність туристичні клуби «СалаМандри», «МЕГУ-ТУР», «PARADIZ», відкриті унікальні кабінети з геологічною та зоологічними колекціями та ін.

Основні віхи розвитку природничо-географічного  факультету:

 • лютий 2004 року – заснування природничо-географічного на базі реформованої кафедри екології та охорони навколишнього середовища, а також новосформованих кафедр біології та географії;
 • 2007 рік – отримання ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія»;
 • 2008 рік – започаткування акції «Прапор університету на найвищих вершинах світу» та організація сходження на найвищу вершину Кавказу – г. Ельбрус;
 • 2009 рік – створення в університеті Р. Шикулою Зоологічного музею, що налічував на той час більше 2000 унікальних експонатів. Проведення I-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасні напрями розвитку і перспективні орієнтири в географічній науці та освіті»;
 • 2011 рік – отримання ліцензії та організація першого набору бакалаврів за спеціальністю «Туризм» на Рівненщині. Завдяки співпраці університету з Обласною станцією юних туристів у спеціально обладнаній аудиторії на факультеті розпочинає функціонувати Геологічний музей-лабораторія, у якому розміщено понад 1300 експонатів;
 • 2012 рік – проведення IV Міжнародної науково-практичної конференції «Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на глобальному та локальному рівнях»;
 • 2014 рік – проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія Рівненщини та суміжних областей», присвяченої 10-річчю створення кафедри географії та туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука;
 • 2015 рік – отримання ліцензії та розпочато перший набір в магістратуру за спеціальністю «Туризм»;
 • 2019 рік – організовано науково-методичний семінар «Освітньо-виховні виміри сучасної географічної науки» присвячений 15-річчю кафедри географії та туризму. У рамках заходу відбулося засідання Вченої ради Українського Географічного товариства під головуванням президента УГТ проф. Я. Олійника;
 • 2020 рік – проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів» на передодні 10-річчя підготовки бакалаврів за спеціальністю «Туризм».
 • серпень 2021 року – внаслідок реорганізації природничо-географічний факультет було перейменовано в факультет географії, історії та туризму, а структурним підрозділом університету стала кафедра історії.
туризм

Освітні програми факультету

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Освітня програма Середня освіта (Географія і біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія) в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;

Освітня програма «Історія і право» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія та правознавство) в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;

Освітня програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм в галузі знань Сфера обслуговування.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Освітня програма Середня освіта  (Географія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія) в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;

Освітня програма «Історія і право» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія та правознавство) в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;

Освітня програма «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм в галузі знань 24 Сфера обслуговування.