Вчена рада

Вчена рада Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» є колегіальним органом управління, що займається вирішенням більшості питань життєдіяльності Університету, регламентованих Законом України «Про вищу освіту», наказами, розпорядженнями, рішеннями атестаційної колегії МОН України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Основним завданням Вченої ради є об’єднання зусиль і координація діяльності науково-педагогічних працівників університету для визначення та реалізації стратегічних і тактичних завдань, спрямованих на забезпечення високої якості підготовки фахівців, подальшого розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності, проведення виховної роботи, ініціювання та затвердження програм розвитку і планів діяльності Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».

При Вченій раді Університету створено постійні: науково-методичну та навчально-методичну, комісії, результатом роботи яких, є системна діяльність, спрямована на забезпечення високого рівня іміджу університету з метою підготовки конкурентоспроможного сучасного фахівця, готового до активної участі в суспільній діяльності, високотехнологічних галузях та стійких до соціальних викликів.

Положення про Вчену раду
План роботи Вченої ради
Дем’янчук Віталій Анатолійович

голова Вченої ради, ректор університету, доктор юридичних наук,  професор

Дем’янчук Анатолій Степанович

президент університету, доктор педагогічних наук,  професор

Мединська Наталія Миколаївна

проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор кафедри

Ясінський Андрій Миколайович

проректор з інформаційного забезпечення та іноваційних технологій навчання, кандидат педагогічних наук, доцент

Яницька Олена Юріївна

проректор з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, професор кафедри

Терновик Наталія Анатоліївна

проректор з організаційно-виховної роботи, соціальних питань й розвитку, кандидат психологічних наук, професор кафедри

Дем’янчук Тетяна Олександрівна

проректор заочної форми навчання, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Дерлюк Олександр Іванович

проректор  з адміністративно-господарської  частини

Хом’як Ольга Анатоліївна

вчений секретар університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Золяк Вікторія Василівна

Декан факультету журналістики, кандидат із соціальних комунікацій, доцент

Сойко Інна Миколаївна

Декан педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент

Груба Таміла Леонідівна

Декан історико-філологічного факультету, доктор педагогічних наук, професор

Демидюк Сергій Максимович

Декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент

Пагута Тамара Іванівна

Декан факультету географії, історії та туризму, кандидат педагогічних наук, доцент

Коваль Вадим Вадимович

Декан факультету здоров’я, фізичної культури і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент

Миронець Ніна Ростиславівна

Декан факультету європейської освіти, кандидат історичних наук, доцент

Микулець Віталій Юрійович

Декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент

Джунь Йосип Володимирович

Завідувач кафедри математичного моделювання, Доктор фізико-математичних наук, професор, академік МПА

Красовська Ольга Олександрівна

Завідувач кафедри теорії і методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор

Поташнюк Ірина Валентинівна

Професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії,  доктор педагогічних наук, доцент,професор кафедри

Ільків Олег Васильович

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

Гончаров Юрій Вікторович

Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Князевич Анна Олександрівна

Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Марчук Оксана Олександрівна

Професор кафедри загальної педагогіки і дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Артюшок Вікторія Станіславівна

Завідувач Центру забезпечення якості освіти, кандидат економічних наук, доцент

Яроменко Оксана Володимирівна

Начальник відділу з наукової діяльності і аспірантури, кандидат географічних наук, доцент

Підлужна Ольга Вячеславівна

Директор бібліотеки

Гаврілова Анна Петрівна

Начальник відділу акредитації та ліцензування

Лавренюк Аліна Юріївна

Начальник міжнародно-проєктного відділу

Чепурка Олена Георгіївна

Начальник відділу кадрів

Далюк Наталія Ярославівна

Заступник начальника відділу КНСзЕДФ

Контакти

Хом’як Ольга Анатоліївна

вчений секретар університету, кандидат педагогічних наук, доцент
вул. академіка Степана Дем'янчука 4, 1 корпус, 6 поверх, кабінет: 1604
Тел: +380 97 796 77 55
Email: olha.khomiak1@gmail.com; khomiak.olha@megu.edu.ua