Психологічна служба МЕГУ

Психологічна служба є структурним підрозділом Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (далі МЕГУ) і діє з метою сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів.

Психологічна служба мегу

Психологічна служба МЕГУ забезпечує умови для вивчення психологічного розвитку студента, мотивів його поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих та інших індивідуальних особливостей, спрямовує до саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх та виховних завдань вищого навчального закладу.

Основними видами діяльності  Психологічної служби МЕГУ є:

  • психопрофілактична робота серед студентів та викладачів;
  • психодіагностична робота серед студентів;
  • психокорекційна робота серед студентів (у разі недостат­ності психопрофілактичної роботи та за умови необхідності);
  • консультативна робота студентів, їх батьків та викла­дачів;
  • просвітницька робота з роз'яснення актуальних проблем та методів психології.

Психологічна служба МЕГУ включає чотири основні напрямки:

  1. Напрямок психологічної допомоги (психоконсультування та психокорекція). Основна мета полягає у наданні психологічної допомоги викладачам і студентам — надається психологічна допомога з особистих проблем, наприклад, розв'язання сімейних конфліктів, налагодження міжособистісних стосунків тощо.
  2. Тренінговий напрямок. Основна мета полягає в проведенні ділових ігор, спеціалізованих тренінгів як загальної (тренінги навичок саморегуляції, спілкування, тренінги розв'язання конфліктів тощо), так і спеціальної спрямованості (тренінги умінь ведення переговорів, консультативної роботи, тілесно орієнтовані тренінги, тренінги психодраматичних умінь тощо). Тренінги спеціальної спрямованості мають на меті формування професійно значущих навичок та вмінь.
  3. Напрямок психологічної просвіти. Основна мета полягає у проведенні постійної просвітницької роботи з питань психології для підвищення психологічної культури студентів та викладачів. Можливість організовувати постійно діючі семінари з запрошенням провідних психологів м. Рівного та області, практикуючих психотерапевтів.
  4. Науково-дослідницький напрямок. Основна мета полягає у здійсненні постійної дослідницької роботи з різних напрямів прикладної психології, насамперед, актуальних проблем навчання й виховання. Закріплюється функція психодіагностики абітурієнтів та студентів. Даний напрямок оснащується сучасним технічним, психодіагностичним та комп`ютерним обладнанням, що дає змогу проводити дослідження й обстеження та обробляти й оформляти отримані результати на належному ­рівні.
психоло

Студенти-волонтери Психологічної служби МЕГУ:

Бейлах Софія Володимирівна – ППС-18

Шпур Ірина Вікторівна – ППС-18

Чернецька Яна Русланівна – ППС-18

Гопанчук Анна Сергіївна – ППС-18

Василенко Наталія Миколаївна – ППС-17

Владимиров Марк Сергійович – ППС-17

Абрамович Тетяна Григорівна – ППС-17

Серюгін Влад Олександрович – ППС-17

Поп Аннета Василівна – ППС-17

Гроголь Аннна Сергіївна – ППС-16

Муравинець Орися Михайлівна  – ППС-16

Пасарюк Іванна Русланівна – ППС-16