Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти - один із провідних підрозділів Міжнародного економіко – гуманітарного університету  імені академіка Степана Дем’янчука.  Одна з найстаріших кафедр університету була створена як об'єднана кафедра педагогіки та психології у 1993 р., а з 1997 р. кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти існує як окремий підрозділ.

Основний напрямок діяльності кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти – виховання учнівської і студентської молоді на ідеях миру в освітньому процесі школи і закладу вищої освіти.

Склад кафедри

Штат кафедри налічує 5 науково-педагогічних працівників, серед яких: 2 професори, доктори педагогічних наук, 3 доценти, кандидати педагогічних наук.

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти

Викладачі кафедри забезпечують викладання педагогічної складової

освітніх програм для таких спеціальностей:

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

122 Комп’ютерні науки

017 Фізична культура і спорт

014 Середня освіта (Фізичне виховання, Інформатика та математика, Українська мова та література, Мова та література (англійська), Історія, Географія)

Бази практик, стейкхолдери

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти тісно співпрацює із закладами загальної середньої освіти міста Рівне, літніми оздоровчими таборами, благодійними фондами. Стейкхолдерами кафедри є:

  • адміністрація та вихователі ЗДО № 28, 32, 40 м. Рівного,
  • адміністрація та педагоги початкової освіти Рівненської гімназії «Гармонія»;
  • члени правління Благодійного фонду «Скарбниця Надії».
  • Рівненський академічний ліцей «Престиж» імені Лілії Котовської Рівненської міської ради

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти спільно з кафедрою теорії та методик початкової освіти, долучаючи стейкхолдерів та випускників університету,  систематично організовують науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, майстер-класи з актуальних проблем навчально-методичної роботи щодо використання новітніх форм та методів навчання. Викладачів кафедри педагогіки запрошують на методоб’єднання вихователів закладів дошкільної освіти

педагогіки

Методи й форми навчання (інноваційні)

У процесі викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри використовуються інноваційні форми та методи діяльності. Зокрема, теоретичний матеріал майбутні педагоги засвоюють у формі проблемних лекцій, візуалізацій,  бесід, діалогів, дискусій.

Формування фахових компетентностей студентів на практичних заняттях відбувається за використанням педагогами  системи інноваційних технологій навчання, як-от:

– ситуаційного навчання,

  • ігрових, проєктних технологій,
  • технологій проблемного навчання,
  • контекстних технологій.

Лекційні та практичні заняття проводяться у супроводі мультимедійних презентацій.

Великого значення викладачі кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти надають практичній компоненті освітнього процесу, у зв’язку з чим практичні та лабораторні заняття проводяться у прикладному форматі на базах загальноосвітніх закладів з залученням стейкхолдерів.

Зокрема, зі студентами 3 курсу практичні заняття в рамках вивчення дисципліни «Інноваційні моделі навчання та виховання молодших школярів» систематично проводяться на базі Рівненської гімназії «Гармонія», де майбутні педагоги опановують інноваційні технології навчання і виховання молодших школярів у рамках «Роботи в центрах».

центри

Студенти 3 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» активно долучаються до роботи з дітьми дошкільного віку на базі ЗДО № 28, де вони проводять заняття за спільно розробленим з вихователем конспектом.

фотофото1

Зі студентами 1 курсу спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта в рамках вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» заняття проводилися відповідно на базі ЗДО №40 м. Рівне, Рівненського академічного ліцею «Престиж» імені Лілії Котовської Рівненської міської ради та на базі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Заняття, проведені  у прикладному форматі, дають змогу студентам вибудувати власну педагогічну траєкторію, набути відповідних фахових компетентностей, опанувати навичками педагогічної майстерності.

Наукова робота

Результати науково - дослідницької роботи викладачів кафедри  відображаються у наукових публікаціях.

За період 2010-2020 рр. було опубліковано понад 300 наукових праць викладачів кафедри, в тому числі: 8 авторських монографій (проф. Дем’янчук А.С. (4), доц. Мельничук Л.Б.(1), доц. Марчук О.О. (3)); викладачі кафедр є співавторами колективних монографій (проф. Дем’янчук А.С, доц. Пагута Т.І., доц. Мельничук Л.Б., доц. Марчук О.О.), авторами  понад 200 наукових статей в журналах та збірниках, 80 навчально-методичних посібників, з яких один навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України (доц. Пагута Т.І. (2008)).

Науковою діяльністю аспірантів та здобувачів керують провідні викладачі кафедри: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук А.С., доценти: Пагута Т.І., Мельничук Л.Б., Марчук О.О. Так, у 2018 році успішно захищено 2 кандидатські дисертації під керівництвом доц. Мельничук Л.Б., доц.  Марчук О.О.

Під керівництвом викладачів студенти беруть активну участь у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах. Так,  студентка  ІІІ курсу педагогічного факультету Болба О.В. під керівництвом доц. Петрук О.М. у 2005 – 2006 р. посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, а студентка ІІІ курсу історико – філологічного факультету Самчук О.В. в 2009 р. посіла І місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри та студенти щорічно беруть участь як у Всеукраїнських науково-практичних конференціях,  так і міжнародних, що проводяться на базі Вищих навчальних закладів-партнерів (Краківська школа вища імені А.Ф.Моджевськего, Інститут імені Яноша Кодолані, Інститут в Ніредьхаза, з якими укладені відповідні угоди про партнерство  та співробітництво і на базі яких проходять стажування і підвищення кваліфікації викладачі.

Упродовж трьох останніх років (2017-2019рр.) стало традиційним проведення кафедрою загальної педагогіки та дошкільної освіти спільно з кафедрою теорії та методик початкової освіти Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Конференція1

Професорсько-викладацький склад кафедри організовує роботу зі студентами та магістрантами  по підготовці курсових, бакалаврських і магістерських робіт, публікації наукових статей до збірника наукових праць університету.

Навчально-методична робота 

У зв'язку з тим, що кафедра забезпечує викладання 30  навчальних дисциплін на 7 факультетах університету, професорсько-викладацький склад кафедри систематично працює над створенням навчально-методичних комплексів з відповідних дисциплін і над виданням навчальних підручників, навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій.

За останніх 5 років викладачами видано 4 монографії,  понад 40 навчально-методичних праць.

Волонтерська робота, просвітницька діяльність

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти має свої добрі традиції. Однією з них є Міжнародні учнівські громадські читання «Я голосую за мир». Це традиція, започаткована засновником нашого університету, доктором педагогічних наук, академіком Степаном Якимовичем Дем'янчуком, яка упродовж  майже 24 років підтримується ініціативною групою кафедри педагогіки у нашому закладі вищої освіти. Метою читань є залучення талановитої учнівської еліти у прозовій та віршованій формах висловити своє бачення проблеми війни та миру.

спільне фото

За останніх 5 років  у Міжнародних учнівських громадських читаннях брали участь школярі з м. Рівного, м. Краматорська, м. Києва, м. Луцька, м. Шепетівки, м. Сміли, м. Кременчуга, а також  Київської, Рівненської, Житомирської, Волинської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської областей. Серед зарубіжних представників – учні з Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю та Грузії

мирмир2

За результатами читань щорічно видається збірник, у якому розміщено 250 кращих учнівських творів.

мир2

На сторінках збірника учні висловлюють щирі сподівання на якнайскоріше закінчення кровопролитної війни та панування довгоочікуваного миру на нашій рідній землі.

 Іншою, нещодавно започаткованою традицією нашої кафедри, яка підтримується викладачами кафедри початкової та дошкільної освіти, є залучення студентів до Благодійних ярмарків «Творчість студентів – заради життя дитини», метою яких є залучення студентів до волонтерської діяльності шляхом представлення на ярмарку творчих та кулінарних виробів.

акціядоброчиність

За доброчинність та милосердя, значний внесок   у благородну справу порятунку дитячих життів, за небайдужість та постійну підтримку волонтерських проєктів  колективом Благодійного фонду «Скарбниця Надії» студентів нашого факультету було відзначено подякою.

подяка

Виховна робота

Викладачами кафедри систематично проводиться виховна робота зі студентами: проведення щотижневих кураторських годин, залучення студентів до загальноуніверситетських виховних заходів.

З особливим захопленням та ентузіазмом майбутні педагоги беруть участь у проведенні благодійних акцій, проявляючи при цьому організаторські здібності, винахідливість та креативність, за що отримали відзнаку від благодійного фонду.

Співпраця з іншими ЗВО

У рамках співпраці з іншими закладами вищої освіти, зокрема, Рівненським державним гуманітарним університетом, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, комунальним закладом «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» кафедрою педагогіки за підтримки кафедри початкової та дошкільної освіти проводяться щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми реформування початкової та дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів», педагогічні читання, майстер класи.

 Міжнародна співпраця (конференції, семінари тощо)

Слід відмітити, що професорсько-викладацький склад кафедри та студенти щорічно беруть участь як у Всеукраїнських науково-практичних конференціях,  так і міжнародних, що проводяться на базі закладів-партнерів вищої освіти

  • Вища школа євро регіональної економіки імені Альчіде де Гаспері (Польща),
  • Великопольська соціально-економічна вища школа (Польща)
  • Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина),

Відповідно до співпраці з Соціально-економічною вищою школою в Срьоде Велькопольській (Польща), викладачі кафедри педагогіки брали участь у  розробці навчальних планів та програм, які погоджені з Міністерством освіти Польщі. Це дасть змогу студентам навчатися за спільними освітніми програмами підготовки фахівців на основі європейської кредитно-трансферної системи.