Бібліотека

Бібліотека Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука

Бібліотека як структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  імені академіка Степана Дем’янчука»  була заснована у 1996 році. Перша директорка бібліотеки – Пабат Лідія Петрівна (роки праці 01.11. 1996 – 09.11.2020-ті), започаткувала історичний шлях розвитку університетської бібліотеки від зовсім маленької , якою вона була в перші роки свого існування, до потужного, діяльного структурного підрозділу університету.

Основою книжкового фонду бібліотеки стали книги з власної бібліотеки академіка, доктора педагогічних наук, засновника вищого закладу освіти С. Я. Дем’янчука. Завдяки цьому у бібліотеці було створено великий об’єм навчальної та наукової літератури з педагогіки. Чималий внесок видань з історії та теорії педагогіки передав до бібліотеки доктор педагогічних наук Б. Н. Мітюров. Значна частина цих видань зберігається у бібліотеці і використовується студентами і науковцями сьогодні. А. М. Богуш, академік АПН України, сприяє поповненню бібліотеки університету новими навчальними та науковими виданнями. Вагомий вклад у наповнення бібліотеки видання з історії та методики фізичної культури і спорту, здоров’яформуючої системи дітей та студентів зробили доктори медичних наук В. І. Завацький і Р. З. Поташнюк. Заслужений працівник журналістики В. Мазаний, доцент кафедри історії А. Жив’юк, історик, який поповнює бібліотеку краєзнавчими матеріалами з історії Рівненщини. Всесвітньо відомий вчений, Й. В. Джунь, зробив відкриття у космічній галузі і подарував бібліотеці книги з останніх космічних досліджень. Завдяки співпраці університету із вищими освітніми закладами Угорщини, Польщі, Білорусі у бібліотеці зібрано чимало навчальних і наукових видань польською, німецькою, угорською, англійською та іншими мовами, які використовують студенти для навчання.

Бібліотека

Завдяки співпраці університету із вищими освітніми закладами Угорщини, Польщі, Білорусі у бібліотеці зібрано чимало навчальних і наукових видань польською, німецькою, угорською, англійською та іншими мовами, які використовують студенти для навчання.
Бібліотека як структурний підрозділ приватного вищого навчального закладу імені академіка Степана Дем’янчука заснована у 1996 році. Директором бібліотеки призначена Пабат Л.П., освіта вища спеціальна, магістр. 25.11.2020 року у зв’язку зі смертю Лідії Петрівни Пабат, університетську книгозбірню очолила Ольга Вячеславівна Підлужна (магістр бібліотекар-бібліограф, магістр педагогіки вищої школи).

З 1997 року джерелами поповнення фонду бібліотеки стали пожертвування приватних осіб й установ, закупівля у книгарнях і фірмах, книгообмін. Бібліотека стала виписувати комплекти наукових журналів.

Сьогодні бібліотека забезпечена сучасними навчальними та науковими виданнями.

У читальних залах бібліотеки студенти, викладачі, магістранти, аспіранти мають можливість отримувати інформацію для навчальної та наукової діяльності.

Значну частину бібліотечних документів складає науковий доробок професорсько-викладацького складу університету.

Репозитарій (електронний архів), розміщений у мережі Internet, є частиною електронної колекції бібліотеки університету та складовою інтегрованої інформаційної системи МЕГУ імені акад. С. Дем’янчука.

На допомогу користувачам бібліотеки створено довідково-пошуковий апарат, до складу якого входить електронний каталог.

У бібліотеці проходять зустрічі з видатними українськими та зарубіжними діячами науки і культури.

На допомогу навчальному процесу у бібліотеці проводяться  виставки ,  інформаційні та тематичні огляди літератури і періодичних видань,  презентації підручників, навчальних посібників  викладачів університету, відомих вчених та діячів літератури, журналістики, культури.

За ініціативою академіка Степана  Дем’янчука, засновника університету, створено Музей миру і на базі бібліотеки  щорічно проходять громадські читання «Я голосую за мир», у яких беруть участь учні загальноосвітніх шкіл різних областей України, студенти, представники громадськості.

Обслуговування читачів забезпечують кваліфіковані спеціалісти бібліотеки, які можуть надати допомогу студенту, магістранту, аспіранту та викладачеві у пошуку документів за допомогою довідково-пошукового апарату, підготувати довідку, надати консультацію, скласти списки  літератури згідно правил опису документу тощо.

Фонди університетської книгозбірні станом на 2021 рік нараховують 11 651 назву та 71 790 примірників (виданих до 2000 року – 3662 назви, 13407 примірників); виданих з 2000 по 2019 роки – 7664 назви, 13407 примірників, виданих з 2020 року – 64 назви, 105 примірників. Загалом, фонд навчальних посібників та підручників – 9443 назви, 65313 примірників.

Сьогодні університетська бібліотека ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  імені академіка Степана Дем’янчука» безпосередньо залучена до освітнього процесу, є клієнтоорієнтованою сервісною системою та комунікаційним простором, сприяє розвитку науково-дослідної та академічної діяльності університету, його інтеграції в глобалізоване науково-освітнє та інформаційне середовище.

Університетська бібліотека переслідує мету:

 • підтримка реалізації визначених університетом пріоритетів;
 • зміцнення ролі університетської бібліотеки як партнера у дослідницькому, навчальному та науковому спілкуванні;
 • допомагати всій університетській спільноті знаходити, оцінювати, використовувати та створювати знання, розвивати навички для навчання протягом усього життя.

ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА 

 1. Інституційний репозитарій https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/

Цифрові читальні зали:
 
 1. Цифровий фонд педагогічної літератури (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти) https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2394
 2. Цифровий фонд економічної літератури (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти)https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2519
 3. Цифровий фонд географічної літератури (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти) https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3634
 4. Цифровий фонд історичної та правознавчої літератури (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів ОСвіти)  https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3613
 5. Цифровий фонд літератури з журналістики (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти) https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3288
 6. Цифровий фонд літератури з інформатики, інженерії програмного забезпечення комп'ютерних наук (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти) https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3297
 7. Цифровий фонд юридичної літератури (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти)  https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2352
 8. Цифровий фонд літератури з фізичної культури та спорту (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти) https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2951
 9. Цифровий фонд іноземної літератури (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти)  https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3174 
 10. Цифровий фонд української філології (згідно з освітніми компонентами освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти) https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3305
 11. Цифровий фонд авторефератів дисертацій та текстів дисертацій працівників МЕГУ 
  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2204
 12. Цифровий фонд Збірника студентських наукових праць 
  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2366
 13. Цифровий фонд матеріалів науково-практичних конференцій, проведених МЕГУ 
  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2362
 14. Цифровий фонд фахового збірника «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»
  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2368
 15. Цифровий фонд «Я голосую за мир!»
  https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3346
 16. Цифровий фонд «Ідея миру» 
  https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3614
 17. Електронний каталог МЕГУ 
  https://library.megu.edu.ua/

Університетська бібліотека має доступ до: ScienceDirect, Web of Science, Scopus,  Oxford academic, Cambrige University Press, ResearchGate, National Library of Medicine, Наукова періодика України, Національний репозитарій академічних текстів