Волонтерська діяльність

В університеті діє Центр волонтерів, організований викладачами та студентами  кафедри психології. До центру входять 87 чоловік, представники різних факультетів університету, які займаються багатьма напрямами волонтерської діяльності з надання соціально-педагогічних й психологічних та інших послуг (освітніх, інформаційних, юридичних, соціально-педагогічних) дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки, воїнам АТО та їхнім сім’ям, людям, які потребують особливої уваги. Керівником Центру волонтерів університету є випускниця кафедри психології, відома волонтерка у м.Рівне Людмила Янчарук.

Напрями діяльності Центру волонтерства:

  • надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки;
  • розвивально-корекційна, реабілітаційна та дозвіллєва робота з дітьми з інвалідністю;
  • волонтерський супровід дітей дошкільного віку під час їх підготовки до навчання у школі;
  • інклюзивна робота у навчальних закладах та установах;
  • соціальне партнерство (з державними установами, благодійними організаціями, фондами, товариствами: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста, області, Українськими благодійними фондами);
  • навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі волонтерів;
  • організація благодійних акцій, культурно-дозвіллєвих заходів для дітей та молоді міста, для волонтерів МЕГУ;
  • науково-дослідна робота волонтерів (участь у науково-практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та добродійної діяльності).

Викладачі кафедри психології беруть активну участь у волонтерських проєктах та залучають у їх реалізацію здобувачів.

Так, впродовж 2014-2015 років на прохання Рівненської філії української спілки психотерапевтів викладачі кафедри, здобувачі спеціальності 053 «Психологія» на чолі із доц. Михальчук Ю.О. щотижня відвідували Рівненських військовий госпіталь з метою проведення груп-зустрічей (тренінгових занять) із військовослужбовцями. Основною метою таких зустрічей було покращення психологічного самопочуття військовослужбовців АТО, усвідомлення ними своїх життєвих завдань, цілей, прагнень, робота із емоційною складовою психіки військовослужбовців. На той момент на лікуванні у військовому госпіталі перебувало близько 80 осіб із захворюваннями різного ступеня важкості, на тренінгові заняття приходило близько 20-25. Емоційний фон зустрічей був різним – від напруження від глибини тем, що обговорювалися і до легкого спілкування із жартами. Обов’язковим атрибутом стало чаювання із домашньою випічкою після таких занять. Студенти-волонтери отримали практичний досвід проведення тренінгових занять із психологічної допомоги при травмі.

Впродовж вересня-грудня 2019 року зусиллями кафедри психології в особі тренера – доц. Михальчук Ю.О. та ГО «Центр розвитку дитини «ТЕДІ-Р» в особі директорки Мартинюк І.А., що є стейкхолдером ОП «Психологія» було здійснено реалізацію проєкту «Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами». Проєкт був підтриманий Департаментом соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.

Під час виконання завдань у рамках Проєкту була надана психологічна допомога (психологічний супровід) батькам, що виховують дитину з особливими потребами. Реалізація Проєкту:

а) здійснила певний крок в просвітницькій діяльності батьків дітей з особливими потребами, а саме:  підвищила знання в питаннях дитячої психології, вікової та педагогічної психології, дефектології, патопсихології, клінічної психології, психології творчості та обдарованості, основ дитячої та підліткової психотерапії, основ психокорекції, психологічного супроводу людей з особливими потребами, психології здоров’я, психології сім’ї, основ соціально-психологічної реабілітації;

б) сприяла афективній переоцінці мамами психотравмуючої ситуації засобами зняття психоемоційного напруження, використовуючи техніки арт-терапії та психотренінгові технології у просторі психологічної безпеки та прийняття;

в) була поштовхом для налагодження соціальних контактів з іншими учасницями, що дасть можливість успішному існуванню в соціумі.

Завдяки здійсненню Проєкту, батьки, що виховують дитину з особливими потребами фактично мали можливість формувати емоційну стійкість, розвинути емпатію та прийняття власної особливої дитини, підвищити обізнаність в галузі психології,  вікової та педагогічної психології, патопсихології.

Цільовою аудиторією Проєкту були:

а) мами, що виховують дитину з особливими потребами міста Рівного та Рівненської області – 25 осіб;

б) студенти педагогічного факультету спеціальності 053 «Психологія» ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», які були залучені до Проєкту в якості волонтерів-практикантів – 5 осіб.

За результатами проєкту «Психологічний супровід батьків дітей з особливими потребами» було видано методичний посібник, що було подаровано мамам, які були учасниками проєкту та іншим бажаючим, які виховують дітей з особливостями в розвитку: Михальчук Ю. О. Психологічний супровід мам, що виховують дітей з особливими потребами / Ю.О. Михальчук. – Рівне : МЕГУ, 2020. – 50 с.

У період травня 2020 року за ініціативи доц. Терновик Н.А.на базі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука та на базі санаторно-оздоровчого комплексу «Електронік» було проведено військово-патріотичний захід «Військово-патріотичний вишкільний табір «Поліський гарт»» за участю викладачів кафедри психології для студентства міста та учасників АТО.

Програмою вишкільного табору передбачено військові, спортивні, туристичні та психологічні заходи.  Залучення учасників бойових дій та АТО в реалізації заходів військово-патріотичного вишкільного табору сприяло їхній реабілітації, відновленню психоемоційного стану, корекції особистісних якостей, ефективної працездатності та гармонізації стосунків із соціальним середовищем.

 

Щорічно викладачі кафедри психології та студенти університету беруть активну участь в організації концертів для військових, дітей–сиріт та дітей з особливими потребами. Разом з випускниками кафедри психологами–волонтерами беруть активну участь в міських та обласних акціях та заходах.

Викладачі та студенти кафедри психології є активними учасниками Всеукраїнських акцій, Зокрема,  благодійної Акції, започаткованої в межах проекту міжнародного Благодійного фонду “Сильні духом“, коли впродовж навчального року були сплановані й проведені різноманітні заходи щодо підтримки онкохворих дітей. Так, Центром волонтерства університету був проведений “День Милосердя й Добра“ в студентських та педагогічних колективах впродовж року, на якому йшла мова про благодійництво та волонтерство в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука, презентовано діяльність волонтерів університету щодо допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих ситуаціях та про хід Всеукраїнської акції “Щастя на крилах“. Ініціатива проведення аналогічного заходу була активно підхоплена на усіх факультетах університету.