Абітурієнту

Умови для вступу на спеціальності на основі повної загальної середньої  освіти за бюджетним навчанням або контрактним  до Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Спеціальність Освітня програма Державне навчання Контрактне навчання

Педагогічний факультет

1 012 Дошкільна
освіта
Дошкільна освіта національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 013 Початкова освіта Початкова освіта національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 053 Психологія Психологія національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 231 Соціальна робота Соціально-психологічна реабілітація національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Факультет журналістики

1 061 Журналістика Журналістика національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Реклама та аудіовізуальне мистецтво національний мультипредметний тест; творчий конкурс національний мультипредметний тест; творчий конкурс

Історико-філологічний факультет

1 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) Середня освіта (Українська мова та література) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 014.021 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) Середня освіта (Мова і література (англійська)) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 014.028 Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Економічний факультет

1 072 Фінанси, банківська справа  страхування та фондовий ринок Державні фінанси і фінанси бізнесу національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 073 Менеджмент Менеджмент організацій національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 075 Маркетинг Маркетинг національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 051 Економіка Економічна безпека та аналітика національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Факультет географії, історії та туризму

1 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія та біологія) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 242 Туризм та рекреація Туризм національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 014.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Середня освіта (Історія та правознавство) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Факультет здоров'я фізичної культури і спорту

1 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 017 Фізична культура і спорт Фізкультурно-спортивна реабілітація - національний мультипредметний тест; творчий конкурс
4 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт - національний мультипредметний тест; творчий конкурс

Факультет кібернетики

1 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика та математика) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та кіберзахист національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 126 Інформаційні системи та технології Робототехніка та цифрові технології національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Юридичний факультет

1 081 Право Право національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест