For Applicants

List of Independent External Tests in the specialty on the basis of complete general secondary education for admission to the Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities

Спеціальність Освітня програма Державне навчання Контрактне навчання
Педагогічний факультет
1 012 Дошкільна
освіта
Дошкільна освіта національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
2 013 Початкова освіта Початкова освіта національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
3 053 Психологія Психологія національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 231 Соціальна робота Соціально-психологічна реабілітація національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
Факультет журналістики
1 061 Журналістика Журналістика національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
Історико-філологічний факультет
1 014 Середня освіта (Українська мова та література) Середня освіта (Українська мова та література) національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
2 014 Середня освіта (Мова і література) Середня освіта (Мова і література (англійська)) національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
3 014 Середня освіта (Мова і література) Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
Економічний факультет
1 072 Фінанси, банківська справа та страхування Державні фінанси і фінанси бізнесу національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 073 Менеджмент Менеджмент організацій національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 075 Маркетинг Цифровий маркетинг національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 051 Економіка Економічна безпека та аналітика національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
Факультет географії, історії та туризму
1 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія та біологія) національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
2 242 Туризм Туризм національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 014 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія та правознавство) національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
4 242 Туризм Міжнародний готельнотуристичний бізнес національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
Факультет здоров'я фізичної культури і спорту
1 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт) Середня освіта (Фізична культура) національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
3 017 Фізична культура і спорт Фізкультурно-спортивна реабілітація - Мотиаційний лист
(Творчий конкурс)
4 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт - Мотиаційний лист
(Творчий конкурс)
Факультет кібернетики
1 014 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика та математика) національний мультипредметний тест Мотиваційний лист
2 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та кіберзахист національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 126 Інформаційні системи та технології Робототехніка та цифрові технології національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
Юридичний факультет
1 081 Право Право національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест