For Applicants

List of Independent External Tests in the specialty on the basis of complete general secondary education for admission to the Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Спеціальність Освітня програма Державне навчання Контрактне навчання

Педагогічний факультет

1 012 Дошкільна
освіта
Дошкільна освіта національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 013 Початкова освіта Початкова освіта національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 053 Психологія Психологія національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 231 Соціальна робота Соціально-психологічна реабілітація національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Факультет журналістики

1 061 Журналістика Журналістика національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Реклама та аудіовізуальне мистецтво національний мультипредметний тест; творчий конкурс національний мультипредметний тест; творчий конкурс

Історико-філологічний факультет

1 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) Середня освіта (Українська мова та література) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 014.021 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) Середня освіта (Мова і література (англійська)) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 014.028 Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Економічний факультет

1 072 Фінанси, банківська справа  страхування та фондовий ринок Державні фінанси і фінанси бізнесу національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 073 Менеджмент Менеджмент організацій національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 075 Маркетинг Маркетинг національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 051 Економіка Економічна безпека та аналітика національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Факультет географії, історії та туризму

1 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія та біологія) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 242 Туризм та рекреація Туризм національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 014.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта) Середня освіта (Історія та правознавство) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Факультет здоров'я фізичної культури і спорту

1 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія, ерготерапія національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 017 Фізична культура і спорт Фізкультурно-спортивна реабілітація - національний мультипредметний тест; творчий конкурс
4 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт - національний мультипредметний тест; творчий конкурс

Факультет кібернетики

1 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика та математика) національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
2 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
3 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та кіберзахист національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест
4 126 Інформаційні системи та технології Робототехніка та цифрові технології національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест

Юридичний факультет

1 081 Право Право національний мультипредметний тест національний мультипредметний тест