Напрями наукової діяльності

Наукова робота Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» спрямована на підготовку фахівця здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення, творчої самореалізації, розв’язання гуманітарних, соціально-економічних, комп’ютерно-технологічних проблем.

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» впродовж трьох десятиріч займає відіграє важливу роль у генерації наукових ідей, реалізації наукових досягнень, розв’язуючи важливі завдання з продукування нових знань і формування інноваційного інтелектуального середовища, організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень; прогнозування науково-технологічного розвитку; залучення молодих фахівців до наукових досліджень; імплементація наукових досягнень у зміст навчальних дисциплін.

Науково-інноваційна діяльність реалізується за напрямами:

 • виховання учнівської та студентської молоді на ідеях миру;
 • підготовка майбутніх учителів початкових класів Нової української школи до впровадження освітніх інновацій в умовах Європейської інтеграції;
 • сучасні тенденції психологічного консультування та психотерапії в умовах війни;
 • дослідження в галузі соціальних комунікацій: теорія та історія (регіональний дискурс);
 • публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії, історії та журналістської майстерності
 • стратегічне управління розвитком бізнес-організацій. Фінансові та економічні аспекти регіонального розвитку в сучасних умовах;
 • інноваційні технології у фізичному вихованні дітей, учнівської та студентської молоді;
 • актуальні проблеми дослідження лінгвістичного та лінгводидактичного іншомовного дискурсу;
 • актуальні проблеми мовно-літературної освіти у контексті сучасних досліджень;
 • технології штучного інтелекту в автоматизації бізнес-процесів та Інтернет речей;
 • правові аспекти здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах рекодифікації цивільного законодавства в Україні;
 • географія та туризмознавство регіонів: геоекологічні та соціально-економічні проблеми;
 • актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії та методики їх викладання. 

Реалізація науково-інноваційної діяльності є складовою частиною стратегії розвитку Університету і спрямована на організацію освіти з урахуванням досягнень науки з метою підвищення якості підготовки фахівців в умовах сьогодення.