Вакантні посади

1. Кандидат технічних наук або доктор технічних наук – (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи; 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем)

2. Кандидат географічних  наук або доктор географічних  наук – (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 11.00.02 Економічна та соціальна географія;

3. Кандидат педагогічних наук (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання (географії);

4. Кандидат медичних наук (переваги надаються захищеним за такими шифрами спеціальності 14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина).

5. Доктор історичних наук.

Порядок прийому та переведення на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету
Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад