Студентське наукове товариство МЕГУ

Студентське наукове товариство

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МЕГУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА»

Студентське наукове товариство  (СНТ) -  добровільне студентське об'єднання, що організовується у закладі вищої освіти із метою залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

У своїй діяльності СНТ керується законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням  про СНТ.

МЕГУ

Метою діяльності Студентського наукового товариства (відповідно до Положення СНТ МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука) є  організація наукових досліджень та захист прав й інтересів студентів, аспірантів, молодих вчених з питань:

 • наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями;
 • сприяння науковій діяльності, винахідницькій та іншій творчій діяльності, розкриттю наукового й творчого потенціалу;
 • розвитку наукового мислення і навичок дослідницької роботи та інновацій.
МЕГУ

СНТ діє на принципах:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівноправності права здобувачів на участь у діяльності снт.

Головними завданнями СНТ є:

- залучення осіб, які навчаються та працюють в університеті до наукової, винахідницької та іншої творчої роботи;

- оволодіння методиками та навичками проведення наукових досліджень;

- створення сприятливих умов для участі у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;

 - розвиток міжнародної наукової співпраці зі здобувачами інших закладів.

Діяльність студентського наукового товариства ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука реалізується у відповідності до напрямів  науково-інноваційної діяльності в університеті:

 • виховання учнівської та студентської молоді на ідеях миру;
 • підготовка майбутніх учителів початкових класів Нової української школи до впровадження освітніх інновацій в умовах Європейської інтеграції;
 • сучасні тенденції психологічного консультування та психотерапії в умовах війни;
 • дослідження в галузі соціальних комунікацій: теорія та історія (регіональний дискурс);
 • публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії, історії та журналістської майстерності
 • стратегічне управління розвитком бізнес-організацій. Фінансові та економічні аспекти регіонального розвитку в сучасних умовах;
 • інноваційні технології у фізичному вихованні дітей, учнівської та студентської молоді;
 • актуальні проблеми дослідження лінгвістичного та лінгводидактичного іншомовного дискурсу;
 • актуальні проблеми мовно-літературної освіти у контексті сучасних досліджень;
 • технології штучного інтелекту в автоматизації бізнес-процесів та Інтернет речей;
 • правові аспекти здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах рекодифікації цивільного законодавства в Україні;
 • географія та туризмознавство регіонів: геоекологічні та соціально-економічні проблеми;
 • актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії та методики їх викладання. 
МЕГУ

Голови СНТ факультетів університету:

– здійснюють керівництво поточною науковою роботою;

– скликають засідання СНТ відповідно до графіку;

 • координують свою діяльність з куратором
  відповідно до плану роботи Студентського наукового товариства;
 • сприяють організації відкритого засідання студентського наукового товариства (конференції) за участі представників снт усіх факультетів та студентської ради МЕГУ;
 • звітують про результати роботи.

СНТ факультетів МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука:

 • економічний факультет («Джерело»);
 • педагогічний факультет («Інтелектуал»);
 • юридичний факультет («Лексидіон»);
 • історико-філологічний («Пошук»);
 • факультет географії, історії та туризму («Меридіан»);
 • факультет журналістики («Інтелект»);
 • факультет фізичної культури, здоров'я та спорту («Олімп»);
 • факультет кібернетики («Діджітал простір»).
МЕГУ

 

На кожному факультеті щорічно відбувається відкрите засідання студентського наукового товариство (Конференція)!