Неформальна освіта

Неформальна освіта – це освіта інституціолізована, цілеспрямована та спланована навчальним закладом без надання освітніх програм і кваліфікацій, визнаних національними органами управління освітою, або без кваліфікацій взагалі, і є додатковою, альтернативною та/або доповняльною  до формальної освіти в процесі освіти впродовж життя; слугує забезпеченню права осіб будь-якого віку на доступ до освіти, але не передбачає обов’язкової безперервної структурованої послідовності у здобутті освіти і може бути короткотерміновою і невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі короткотермінових курсів, семінарів, практичних занять. Хоча неформальна освіта безпосередньо не приводить до формальних кваліфікацій, визнані формальні кваліфікації можуть бути отримані шляхом освоєння певної сукупності окремих програм неформальної освіти і відповідного визнання уповноваженим органом набутих знань, умінь, інших компетентностей.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: «вчитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «вчитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «вчитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання.

Неформальна освіта – це можливості. Можливості для саморозвитку, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення. А якщо можливості є, їх треба використовувати.

Курси неформальної освіти
ОРГАНІЗАТОР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
ТРЕНЕР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ
ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ
КРОС-МЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА/СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
РОБОТОТЕХНІКА В СЕРЕДНІ Й ШКОЛІ З НАБОРОМ ARDUINO
СПА-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОГО МАСАЖУ
НЯНЯ-ГУВЕРНАНТКА
Програма курсу "самозахист юриста"
Програма курсу "самозахист юриста ІІ рівень"
Педагог центру розвитку та підготовки дитини До школи, керівник гурткової роботи