Юридична клініка «РЕНЕСАНС»

Юридична клініка «РЕНЕСАНС» є самостійним структурним підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України, Статутом та нормативними актами Університету, Положенням про Юридичну клініку «РЕНЕСАНС», та іншими актами з організації роботи Юридичної клініки.

Основними завданнями Юридичної клініки «Ренесанс» ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степна Дем’янчука»  є:

 • надання здобувачам вищої освіти можливості набуття навичок практичної
 • діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження здобувачами вищої освіти практики;
 • надання громадянам безоплатної правової допомоги;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • опрацювання проблемних питань та колізій у законодавстві України;
 • забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їхньої діяльності.

Основною формою діяльності Юридичної клініки є її діяльність як громадської приймальні, у межах якої здобувачі вищої освіти під пильним керівництвом кураторів надають безкоштовну правову допомогу шляхом усного/письмового консультування з юридичних питань, складанням процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо). У роботі із клієнтами Юридична клініка дотримується засад конфіденційності та правил етики, діє за принципами:

 • поваги до права, справедливості, людської гідності;
 • спрямованості на захист прав і свобод людини;
 • гуманізму;
 • законності та верховенства права;
 • об'єктивності;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності.

Юридична клініка не консультує в кримінальних та господарських справах.

Для ефективного виконання поставлених перед членами юридичної клініки завдань, Юридична клініка «РЕНЕСАНС» тісно співпрацює з Рівненським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Адвокатським бюро «ЗІНГЕР та ХМАРА», управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради також із органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, судовими, правоохоронними органами та громадськими установами і організаціями.

Завідувачем Юридичної клініки є кандидат філософських наук, член-кориспондент академії адміністративно-правових наук, сертифікований медіатор, адвокат, засновник та директор адвокатського бюро «ЗІНГЕР та ХМАРА» Хмара Міла Василівна.