Нормативні документи юридичної клініки

Положення про юридичну клініку
Положення про проходження практики на юридичній клініці
Кодекс професійної етики юридичної клініки
Меморандум про співпрацю
Графік чергувань студентів та викладачів кураторів