Положення про рецензування і порядок проходження статей

Положення
про рецензування і порядок проходження статей у збірнику наукових праць 

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ»

Це положення регламентує порядок рецензування і проходження статей, які поступають в редакцію збірника наукових праць ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ».

Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які будуть публікуватися у збірнику наукових праць, за допомогою оцінки поданих матеріалів висококваліфікованими рецензентами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензентів, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики у наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях ( Committee on Publication Ethics), бути об’єктивними та незаангажованими.

В рецензії висвітлюються такі питання:
– чи відповідає зміст статті темі, яка зазначена в назві;
– чи відповідає зміст статті тематичним напрямам збірника наукових праць;
– чи містить стаття наукову новизну;
– чи відповідає стаття науковому рівню збірника наукових праць;
– чи доцільна публікації статті з врахуванням раніше надрукованої з цього питання літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
– в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті (за наявності таких автор (и) повинен (ні) внести необхідні виправлення та доповнення).

До рецензування допускаються наукові статті, оформленні у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли попередній контроль в редакції (оригінальність статті – не менше 80 %).

У випадку наявності зауважень на етапі попереднього рецензування, стаття може бути повернена автору (ам) на підставі не дотримання вимог щодо рівне оригінальності, про що буде повідомлено автору (ам) редакцією з прикріплення довідки про перевірку на плагіат.

При дотриманні зазначених вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

Випускаючий редактор присвоює статті код і видаляє з неї відомості про автора (х).

Закодована стаття направляється електронною поштою:
а) члену редколегії, напрями дослідження якого відповідають темі статті;

б) зовнішньому рецензенту.

Для зовнішнього рецензування використовуються вітчизняні і зарубіжні доктори та кандидати наук, які мають наукові праці з проблеми, за якою подана стаття. Від імені редакції такому вченому направляється лист з проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з врахуванням його поточного завантаження і його згоди.

Член редколегії та зовнішній рецензент, які отримали закодовану статтю, заповнюють типову форму (Додаток 1) і вибирають один із варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендується на доопрацювання; не рекомендується к публікації.

У випадку відмови у публікації або необхідності доопрацювання рецензент (член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Строк підготовки рекомендації – впродовж двох тижнів з моменту отримання статті.

Рекомендації рецензентів направляються електронною поштою випускаючому редактору.

Кінцеве рішення щодо публікації статті приймається на засіданні редколегії в складі голови редколегії, заступника голови редколегії та відповідального секретаря редколегії. Рішення приймається з врахуванням отриманих рецензій.

Подальша робота із статей, яка прийнята до публікації, здійснюється редколегією у відповідності з технологічним процесом підготовки чергового номера збірника.

Рішення редколегії направляється автору (ам). Статті, які необхідно доопрацювати, направляються автору (ам) разом з текстом рецензії, яка містить конкретні рекомендації щодо доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редколегією журналу.

Доопрацьована стаття направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензована стаття відхиляється і не підлягає подальшому розгляду.

Редколегія не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редколегії в електронному вигляді впродовж 2-х років з дня виходу номера збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

 

Голова редколегії, д.пед.н., професор                                                                    А. С. Дем’янчук

Заступник голови редколегії, д.е.н., професор                                                         В. І. Борейко