Освітні програми

Рівень вищої освіти перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

 

Галузь знань
Назва спеціальності
Назва ОПП

Педагогічний факультет

01 Освіта/Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
01 Освіта/Педагогіка
013 Початкова освіта
Початкова освіта
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Психологія

Факультет журналістики

06 Журналістика
061 Журналістика
Журналістика

 Історико-філологічний факультет

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література)
01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта Мова і література (англійська)
Мова і література (англійська)

 Юридичний факультет

08 Право
081 Право
Право

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Державні фінанси та фінанси бізнесу
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент організацій
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Маркетингові та соціальні комунікації
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економічна безпека та аналітика
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет кібернетики

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Інформатика та математика)
12 Інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки та кіберзахист
12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення. Інтернет речей

Факультет здоров'я фізичної культури і спорту

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Фізичне виховання)
Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта/Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт
01 Освіта/Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Фізкультурно-спортивна реабілітація
22 Охорона здоров'я
227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія. Ерготерапія

Факультет географії, історії та туризму

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Географія та біологія)
24 Сфера обслуговування
242 Туризм
Туризм
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія та правознавство)

 

Рівень вищої освіти другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Педагогічний факультет

01 Освіта/Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
01 Освіта/Педагогіка
013 Початкова освіта
Початкова освіта
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Психологія

Факультет журналістики 

06 Журналістика
061 Журналістика
Журналістика

 Історико-філологічний факультет

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Історія та правознавство)
01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література)

Юридичний факультет

08 Право
081 Право
Право

 Економічний факультет

07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління державними фінансами та фінансами бізнесу
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент організацій
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Державне регулювання соціально-економічного розвитку

 Факультет кібернетики

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Інформатика та математика)
12 Інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Факультет здоров'я фізичної культури і спорту

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Фізичне виховання)
Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта/Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт
22 Охорона здоров'я
227 Фізична терапія, ерготерапія
Фізична терапія

 Природничо-географічний факультет

01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Географія та біологія)
24 Сфера обслуговування
242 Туризм
Туризм
10 Природничі науки
106 Географія
Географія
Рівень вищої освіти третій (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ)
08 Право
081 Право
Право
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економіка
06 Журналістика
061 Журналістика
Журналістика
12 Інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні науки
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні наук
Освітні, педагогічні науки