Освітні програми

Рівень вищої освіти перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
Галузь знань
Назва спеціальності
Назва ОПП

Педагогічний факультет

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціально-психологічна реабілітація

Факультет журналістики

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
06 Журналістика 061 Журналістика Реклама і PR
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Реклама та аудіовізуальне мистецтво

 Історико-філологічний факультет

01 Освіта/Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література)
01 Освіта/Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова та література) Мова і література (англійська)
01 Освіта/Педагогіка 014.02 Середня освіта (Мова і зарубіжна література (Польська)) Польська мова і зарубіжна література в закладах освіти

 Юридичний факультет

08 Право 081 Право Право

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Державні фінанси та фінанси бізнесу
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Цифровий маркетинг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна безпека та аналітика

Факультет кібернетики

01 Освіта/Педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика та математика)
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та кіберзахист
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Інтернету речей
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Робототехніка та цифрові технології

Факультет здоров'я фізичної культури і спорту

01 Освіта/Педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізичне виховання) Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізкультурно-спортивна реабілітація
22 Охорона здоров'я 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія. Ерготерапія

Факультет географії, історії та туризму

01 Освіта/Педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія та біологія)
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія та правознавство)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм та рекреація Туризм
24 Сфера обслуговування 242 Туризм та рекреація Міжнародний готельно-туристичний бізнес

 

Рівень вищої освіти другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Галузь знань

Назва спеціальності

Назва ОПП

Педагогічний факультет

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія

Факультет журналістики 

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика

 Історико-філологічний факультет

01 Освіта/Педагогіка 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література)
01 Освіта/Педагогіка 014.021 Середня освіта (Англійська мова та література) Мова і література (англійська)

Юридичний факультет

08 Право 081 Право Право

Економічний факультет

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Управління державними фінансами та фінансами бізнесу
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка
Факультет кібернетики
01 Освіта/Педагогіка 014.09 Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика та математика)
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Факультет здоров'я фізичної культури і спорту

01 Освіта/Педагогіка 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт Фізкультурно-спортивна реабілітація
22 Охорона здоров'я 227 Терапія та реабілітація Фізична терапія

Факультет географії, історії та туризму

01 Освіта/Педагогіка 014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія)
01 Освіта/Педагогіка 014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта (Історія та правознавство)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм та рекреація Туризм

 

Рівень вищої освіти третій (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ)
08 Право
081 Право
Право
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економіка
06 Журналістика
061 Журналістика
Журналістика
12 Інформаційні технології
122 Комп'ютерні науки
Комп’ютерні науки
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні наук
Освітні, педагогічні науки