Склад редакційної колегії

Список членів редколегії наукового збірника

Дем’янчук Анатолій Степанович, д.пед.н., професор, академік АВШ України, президент (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – голова редколегії.

Джунь Йосип Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри математичного моделювання (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Груба Таміла Леонідівна, д.пед.н., доцент, декан історико-філологічного факультету (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Красовська Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Мадзігон Василь Миколайович, д.пед.н., професор, заступник завідувача кафедри початкової та дошкільної освіти (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Марчук Оксана Олександрівна, д.пед.н., доцент, професор кафедри педагогіки (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Поташнюк Ірина Валентинівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – член редколегії.

Яроменко Оксана Володимирівна, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри географії і туризму (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне) – відповідальний секретар редколегії.

Дутчак Мирослав Васильович, д.фіз.вих., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи (Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ) – член редколегії.

Малафіїк Іван Васильович, д.пед.н., професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри педагогіки, освітянського менеджменту і соціальної роботи (Рівненський державний гуманітарний університет) – член редколегії.

Мицкан Богдан Михайлович, д.б.н., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ) – член редколегії.

Приступа Євген Никодимович, д.пед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор (Львівський державний університет фізичної культури) – член редколегії.

Цьось Анатолій Васильович, д.фіз.вих., професор, ректор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк) – член редколегії.

Шкребтій Юрій Матвійович, д.фіз.вих., професор, Заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри водних видів спорту (Національний університет фізич-ного виховання і спорту України, м. Київ) – член редколегії.

Павелків Роман Володимирович, д.психол.н., професор, академік АВШ України, перший проректор (Рівненський державний гуманітарний університет) – член редколегії.

Семенов Олександр Сергійович, д.пед.н., професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк).

Пшемислав Францков’як, д.пед.н. габілітований, професор, проректор (Велико-польська Вища Соціально-економічна Школа в Срьодє Великопольській, Польща).

Калман Санта, доктор габілітований, доцент (Університет Прикладних наук імені Яноша Кодолані, Угорщина).

Тордік Юдіта, доктор габілітований, професор кафедри розвитку людини (Університет Прикладних наук імені Яноша Кодолані, Угорщина).