Юридичний факультет

Юридичний факультет МЕГУ

Юридичний

Створення правничого факультету – мрія засновника нашого університету, академіка Степана Якимовича Дем’янчука. В грудні 2003 року ця мрія збулась. На базі кафедри «Правознавства», де на той час працювало 10 викладачів, в тому числі 5 кандидатів юридичних наук, була створена ініціативна група, яка підготувала всю необхідну документацію відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Як результат цієї роботи - університет отримав ліцензію на підготовку юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (Рішення ДАК від 21.10.2003р. протокол №47). У 2007 році юридичний факультет отримав ліцензію Міністерства освіти України на право підготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.060101 «Правознавство»» (Рішення ДАК від 07.11.2007р. протокол №68), а у 2015 році було ліцензовано підготовку фахівців  ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» в галузі знань 0304 «Право»(Рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015 р. протокол №116). Формування якісного кадрового складу факультету дало поштовх до відкриття аспірантури зі спеціальності 081 Право (Рішення Ліцензійної комісії МОН України №771 від 04.07.2016р.)

До складу факультету входять дві кафедри:

Юридичний факультет

 

 • Кафедра кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін
 • Кафедра цивільно-правових дисциплін

Загалом освітній процес з підготовки майбутніх фахівців у галузі 08 Право зі спеціальності 081 Право  забезпечують штатні висококваліфіковані науково-педагогічні працівники доктори юридичних наук, професори, кандидати юридичних наук, доценти, а також викладачі -практики.

Освітні програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право у галузі 08 Право;

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Освітньо-професійна програма «Право» зі спеціальності 081 Право у галузі 08 Право.

   

Рівень підготовки фахівців у галузі права  у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука забезпечується:

 • студентоцентризмом;
 • інтеграцією юридичної освіти із правничою практикою;
 • взаємозв’язком із закладами підготовки спеціалістів аналогічного профілю в Україні та зарубіжних країнах;
 • використанням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання;
 • інноваційністю навчання в рамках державних стандартів вищої освіти, що сприяють поглибленню професійних знань, умінь і навичок;
 • формуванням системного світогляду, патріотизму, лідерства, соціального служіння суспільству, розуміння ролі кожного громадянина у розбудові правового майбутнього країни.

 

На базі юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука функціонують аудиторії та кабінети спеціально обладнані для потреб вивчення дисциплін на сучасному науковому рівні (криміналістична лабораторія, кабінети судових засідань та процесу, охорони праці в галузі, інформаційних технологій в юридичній діяльності).

Позитивний імідж юридичного факультету МЕГУ формується за рахунок його громадської діяльності. Зокрема, викладачів факультету систематично запрошують в якості консультантів або співорганізаторів для проведення заходів, ініціаторами яких виступає Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, районні ради області.

На юридичному факультеті функціонує наукове студентське товариство, яке у своїй роботі використовує такі форми діяльності як-от проведення щорічних наукових студентських семінарів, випуск збірника студентських наукових досліджень, участь у міжвузівських наукових студентських конференціях, олімпіадах та інших турнірах.

 Для активного залучення студентів до наукової роботи викладачами кафедр юридичного факультету напрацьована методологія, технології, методики організації науково-практичної діяльності, які становлять базу для теоретичної, практичної діяльності студентів. Це допомагає  студентам успішно оволодіти практичними навичками,  включатися у професійну діяльність, переводити наукові знання у площину практичного використання та розвивати свої "soft skills" .

Реалізувати свої науково-теоретичні знання студенти юридичного факультету можуть у практичній діяльності «Юридичної клініки», якою керує спеціаліст-адвокат, кандидат філософських наук, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Хмара М.В. У клініці студентами надається безкоштовна юридична допомога як працівникам університету, так і іншим особам, які звернулися за правовою допомогою.

Усе вище згадане працює на підготовку студентів, отримання ними належних фахових знань. Підтвердженням якості професійної підготовки наших студентів є їх працевлаштування. Нині юристи з дипломами юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука працюють у підрозділах органів внутрішніх справ та прокуратури, пенітенціарних закладах, судах та органах юстиції, а також юристами у різних установах (наприклад, банківських) та на підприємствах як Рівненської, так і сусідніх областей — Волинської, Львівської, Хмельницької, Житомирської, а також у Київський та Закарпатській областях. Окрім цього випускників юридичного факультету МЕГУ запрошують працювати і на освітянську ниву – викладачами та лаборантами у вищі навчальні заклади юридичного спрямування.

Студенти третього та четвертого курсу навчаються на військовій кафедрі НУВГП та по закінченню отримають військове звання  лейтенант запасу.

Напевно не буде перебільшенням сказати, що юридичний факультет МЕГУ виконує поставлене перед ним завдання – підготовку фахівців-юристів на рівні випускників провідних юридичних закладів України. Відтак вихованці юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С.Дем’янчука життєвою практикою довели, що знання здобуті в стінах нашого університету дозволяють без особливих проблем знайти своє місце в динамічному українському суспільстві.